Opste poslovne obuke za korisnike projekta “Ekonomsko osnaživanje kao sredstvo za integraciju izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika” iz Zaječara

Za korisnike projekta “Ekonomsko osnaživanje kao sredstvo za integraciju izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika “iz grada Zaječara, odrzane su opšte poslovne obuke u Grljanu, u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Zaječara.

ENECA je ovaj jednodnevni trening organizovala u saradnji sa Edukom Plus izNiša, a cilj treninga je bio upoznavanje korisnika sa tajnama uspešnog poslovanja, tehnikama prodaje, izrade dobrog biznis plana kao i znacaja marketinga za svakog preduzetnika.2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker