Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji

Potpisani ugovori sa finalnim klijentima u okviru projekta „Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“ ...

 

Potpisivanje ugovora sa finalnim klijentima u Knjaževcu

U prvoj polovini decembra ENECA je potpisala ugovore sa finalnim klijentima u okviru projekta Podrška izbeglim i interno raseljenim licima u Srbiji“ koji se sprovodi u četiri opštine i to Bela Palanka, Doljevac, Knjaževac i Svrljig. Tako je u Svrljigu 25 klijenta stavilo svoje potpise na ugovore o donaciji čija prosečna pojedinačna vrednost iznosi do 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Ugovore o donaciji je još potpisalo 13 klijenata u Beloj Palanci, 16 u Doljevcu i 6 u Knjaževcu.

Nakon informativne kampanje na ENECA-inu adresu je stiglo ukupno 98 prijava zainteresovanih od čega je u drugom krugu posećeno na terenu 83.
Od ukupno 60 odobrenih donacija, 48 je odobreno izbeglim i raseljenim licima dok su po četiri donacije u Beloj Palanci, Doljevcu i Svrljigu dodeljene socijalno ugroženom lokalnom stanovništvu.
Kako su ugovori potpisani, a time u dogovoru sa klijentima detaljno precizirane specifikacije opreme i materijala, ENECA je započela proceduru nabavke za finalne klijente, a koja je definisana u skladu sa potrebama klijenata za ostvarivanje održivih delatnosti koje će im obezbediti redovne izvore prihoda.

 

 

2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker