Potpisivanje Sporazuma o saradnji u Aleksincu - Đačko preduzetništvo

U utorak, 19. januara 2010. godine u 10 časova u prostorijama osnovne škole »Ljupče Nikolić« u Aleksincu biće potpisan Sporazum o saradnji između OŠ »Ljupče Nikolić«, Aleksinac, LEDIB programa, i NVO ENECA, u okviru pilot projekta »Đačko preduzetništvo – savremena nastavna sredstva u promociji preduzetništva najmlađih-nastavak«.

Opšti cilj projekta je podsticanje preduzetničkog duha među učenicima osnovnih škola, dok je posebni cilj promocija preduzetništva i zanatstva radi pravilnijeg odlučivanja učenika o daljim obrazovnim pravcima – gimnazija ili srednja stručna škola.

Glavne projektne aktivnosti su nabavka i instaliranje savremenog nastavnog sredstva – aktivne table (»smart board«) i prateće opreme, čiji je nosilac aktivnosti LEDIB, dok je nosilac aktivnosti sprovođenja uvodnog seminara o đačkom preduzetnišvu, te sprovođenja trening programa za učenike sedmih i osmih razreda o đačkom preduzetništvu u trajanju od 8 meseci, od novembra 2009. do maja 2010.godine, NVO ENECA. Obuku o preduzetnišvu, paralelno će pratiti i časovi poslovnog engleskog jezika.

2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker