Potpisan Memorandum o razumevanju između ENECA-e i YUROM Centra

ENECA je potpisala Memorandum o saradnji sa YUROM Centrom u cilju uspostavljanja saradnje i ustanovljavanja i održavanja dugoročnog partnerstva u oblasti zapošljavanja i ekonomske integracije najosetljivijih grupa stanovništva (Romi, izbeglice i interno raseljena lica, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji itd).

2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker