ENECA je lokalna nevladina organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine. Naša misija je lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope. Nastojimo da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe naših klijenata i partnera, obezbedimo okruženje u kome će oni unaprediti svoje poslovanje, znanja i sposobnosti. Mi smo organizacija posvećena društveno odgovornom poslovanju podjednako vodeći računa i o čovekovim potrebama i očuvanju prirodnih resursa.

Javni poziv za učestvovanje u kreiranju Koncepata javnih politika
Javni poziv za učestvovanje u kreiranju Koncepata javnih politika

Pozivamo sve Nišlije da učestvuju u procesu donošenja odluka za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike grada Niša kroz izradu strateških dokumenata razvoja i Koncepata javnih politika. Radi prikupljanja sugestija od što većeg kruga ljudi kreirali smo kratke upitnike za sektore poljoprivrede, inovacije i MMSPP. Molimo Vas da popunite upitnik/e (link za online upitnike - https://eneca.org.rs/portfolio/aktivni-preduzetnici-za-bolje-poslovno-okruzenje/)  i da ga

1
Pojekata
1 +
KLIJENATA
1 +
OBUKA
1 %
Uspeh

Pokreni se za posao

Kroz program “Pokreni se za posao” organizacija ENECA i kompanija Philip Morris tokom 10 godina podržali su osnivanje, proširenje i unapređenje poslovanja za oko 900 malih i porodičnih biznisa u 116 opština u Srbiji. Na inicijativu preduzetnika koji su učestvovali u Programu osnovano je Udruženje “Pokreni se za posao”.

Južnjačka korpa ukusa

Projektom “Južnjačka korpa ukusa” organizacija ENECA podržala je 18 poljoprivrednih gazdinstava sa juga Srbije koji se bave preradom voća i povrća, ali i seoskim turizmom. Jako nam je drago što smo imali priliku da pružimo doprinos izgradnji kapaciteta poljoprivrednih gazdinstava sa juga Srbije i diversifikaciji njihovih aktivnosti.

Shopping Basket