Logo

Potpisani ugovori sa mladima za stručno usavršavanje/praksu

U Lebanu je 1. februara potpisan ugovor između socijalnog preduzeća “Radanska Ruža” , Udruženja žena “Ruža”, ENECA-e i 13-oro nezapošljenih mladih iz ekonomsko ugroženih kategorija o šestomesečnom stručnom usavršavanju/praksi.

Mladi će tokom perioda od 6 meseci uz nadoknadu, obavljati praksu u preduzeću i udruženju kako bi stekli radno iskustvo i unapredili svoje znanje stečeno tokom školovanja. Svi mladi su sa teritorije opštine Lebane i starosti do 30 godina.

Program plaćenog stručnog osposobljavanja/prakse realizuje se u okviru projekta „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji” koji sprovode  organizacije CARE International, ENECA iz Niša i  NEXUS  iz Vranja, finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS).

care - 3600 – kopija

Produžen konkurs za besplatne online obuke

Konkurs za besplatne online obuke je produžen do 08.02.2023.! Iskoristi priliku i prijavi se za besplatne online obuke i nakon tri meseca započni svoju novu karijeru!

Kako se prijaviti?

Popuni prijavni formular i zajedno sa očitanom ličnom kartom pošalji na office@eneca.org.rs

Prijavni formular na linku:

 Konkurs podrazumeva besplatne online obuke za :

 • Digitalni marketing
 • Grafički dizajn
 • Računovodstvo
 • Office manager

Više informacija na email: zstevanovic@eneca.org.rs ili br.telefona 062/528228

Više o projektu: https://eneca.org.rs/portfolio/nove-ekonomske-mogucnosti-za-povratnike-i-ugrozene-gradane-u-juznoj-i-istocnoj-srbiji/

Obuke se sprovode u okviru projekta “„Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji” koji sprovode  organizacije CARE International, ENECA iz Niša i  NEXUS  iz Vranja, finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS).

care - 3600 – kopija

Konkurs za besplatne online obuke

Ispričaj svoju digitalnu priču, ovladaj znanjima i veštinama koja su neophodna za uspešnu karijeru u digitalnom poslovnom svetu. Prijavi se za besplatne online obuke i nakon tri meseca započni svoju novu karijeru!

 Besplatne online obuke za :

 • Digitalni marketing
 • Grafički dizajn
 • Računovodstvo
 • Office manager

Više informacija na email: zstevanovic@eneca.org.rs ili br.telefona 062/528228

Više o projektu: https://eneca.org.rs/portfolio/nove-ekonomske-mogucnosti-za-povratnike-i-ugrozene-gradane-u-juznoj-i-istocnoj-srbiji/

Prijavni formular na linku:

Obuke se sprovode u okviru projekta “„Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji” koji sprovode  organizacije CARE International, ENECA iz Niša i  NEXUS  iz Vranja, finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS).

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA – kopija – kopija – kopija

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u IT kompaniji Timacum Blockchain Systems

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji Timacum Blockchain Systems u Nišu.

Obuka koja je aktuelno dostupna:

 • Obuka za blockchain junior developer

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost.

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompaniji Timacum Blockchain Systems.

Očekivani period početka obuke je: januar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili putem linka.

Rok za prijavu: 15.01.2023. godine

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Kompanija ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.

UpskillingReskilling

Poziv za kompanije koje posluju u Nišu – programi Upskilling i Reskilling

Pozivamo kompanije koje posluju u Nišu da se prijave za unapređivanje kompetencija svojih zaposlenih u trajanju od 1-4 meseca. Na ovaj način radnici stiču nove veštine ili proširuju svoje znanje kako bi odgovorili potrebama kompanije.

 Glavni ishod ovog programa biće bolja pozicija postojećih radnika u kompaniji.

Prijavite se već danas na OVDE

UPSKILLING – STICANJE KOMPETENCIJA U POSTOJEĆEM ZANIMANJU je proces učenja radnika novim veštinama na istom radnom mestu, dok je RESKILLING – STICANJE KOMPETENCIJA U NOVOM ZANIMANJU proces osposobljavanja radnika za popunjavanje drugog radnog mesta u istoj kompaniji.

PREDNOSTI ZA POSLODAVCE koji koriste program Reskilling/Upskilling na radnom mestu su široke:

 • zadržavanje talentovanih radnika,
 • obezbeđeno sufinansiranje obuke,
 • smanjenje troškova zapošljavanja,
 • prevazilaženje stalnih digitalnih promena i izazova,
 • povećanje atraktivnosti kompanije kao poslodavca koji nudi kontinuiranu obuku svojih zaposlenih.

📌Obuka zaposlenih se sprovodi u okviru projekta Znanjem do posla u saradnji sa organizacijom ENECA i Job Info Centra Niš.

📌Više informacija: https://znanjemdoposla.rs/

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA – kopija – kopija

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u kompaniji STIVADENT

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji STIVADENT u Nišu.

Obuka koja je aktuelno dostupna:

 • Obuka za zubnog tehničara

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost.

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompanij STIVADENT.

Očekivani period početka obuke je: januar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili na stranici Job info centra Niš.

Rok za prijavu: 27.12.2022. godine.

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Kompanija ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Potpisan sporazum o saradnji sa niškom gimnazijom “9.maj”

U četvrtak 08.12.2022. održana je grupna radionica u okviru projekta Znanjem do posla sa učenicima četvrte godine gimnazije “9.maj” sa kojima su naše karijerne savetnice razgovarale o rodnim stereotipima prilikom izbora zanimanja i buduće karijere, kao i mogućnostima za dalji nastavak školovanja.

Učenici su se upoznali sa radom Job Info Centra Niš i uslugama karijernog vođenja i savetovanja i iskazali svoje interesovanje za individualno savetovanje i usmeravanje u našem centru za mlade.

Nadamo se daljoj uspešnoj saradnji i očekujemo veliki broj individualnih sastanaka kraijernog savetovanja i usmeravanja u narednom periodu.

Pozivamo i sve zaintersovane da nas posete u TPC Kalča na prvom spratu, lokal CI-89, svakog radnog dana od 08:30 do 14:00 i informišu se više o samoj usluzi.

Aktuelna dešavanja možete ispratiti i na našim društvenim mrežama:

Facebookhttps://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagramhttps://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedInhttps://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA – kopija

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u kompaniji Pro Media Creative

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji Pro Media Creative u Niškoj Banji.

Obuka koja je aktuelno dostupna:

 • Obuka za bravara

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost.

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompanij Pro Media Creative.

Očekivani period početka obuke je: januar/februar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva, koji možete preuzeti u nastavku.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili Forme u okviru Job Info Centra Niš sajta.

Rok za prijavu: 15.01.2023. godine

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Kompanija ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.

The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy (2)

Intenziviranje akcije za pravedniju i klimatski neutralnu Evropu- ENECA & COVENANT OF MAYORS for Climate and Energy Europe

Povelja gradonačelnika EU za klimu i energiju (https://www.covenantofmayors.eu/en/ ) okuplja hiljade lokalnih samouprava koje su dobrovoljno posvećene sprovođenju klimatskih i energetskih ciljeva EU.

Povelja je pokrenuta 2008. godine u Evropi sa ambicijom da okupi lokalne samouprave koje su posvećene postizanju i prevazilaženju klimatskih i energetskih ciljeva EU. Sada ova inicijativa okuplja više od 9.000 lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja, oslanjajući se na snagu svetskog pokreta sa više zainteresovanih strana.

Kako ENECA nastoji da kontinuirano i dosledno prati i izlazi u susret potrebama klijenata i partnera, i kako je posvećena društveno odgovornom poslovanju vodeći računa o ljudskim potrebama i očuvanju prirodnih resursa ENECA je postala jedna od podržavajućih članica Povelje gradonačelnika EU za klimu i energiju na našem prostoru.

Naš doprinos kao pristalica promociji vrednosti predstavljenih Poveljom gradonačelnika biće kroz:

 • podsticanje inovacija u klimatskoj komunikaciji;
 • podržavanje razmene znanja, iskustava, najboljih praksi, alata ili resursa relevantnih za Povelju gradonačelnika i;
 • saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Na našem sajtu i društvenim mrežama ćemo objavljivati sve vesti, promotivne materijale, aktivnosti, kao i prezentaciju informativnog materijala koji je objavio Savez gradonačelnika – evropska inicijativa.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Javni poziv za poslodavce u Nišu

Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) pruža tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga. Namenjen je kompanijama kojima nedostaju kvalifikovani radnici i obezbediće da kroz program obuke na radnom mestu (u trajanju od 2-6 meseci), radne prakse (u trajanju od 1 do 4 meseca), dodju do radnika. 

ENECA poziva sve poslodavce iz Niša kojima su potrebni kompetentni radnici da iskoriste priliku i prijave se na: https://www.nis.jobinfo.rs/prijava/trazim-radnika/.

ENECA je tu da vam pomogne i u regrutaciji i omogući izbor dobro profilisanih kandidata! Naša baza mladih kandidata je prošla kroz stručno karijereno savetovanje i proveru kompetencija u Job Info Centar Niš kako bismo stvorili idealan profil za vašu kompaniju.

Preko programa Znanjem do posla omogućavamo realizaciju obuka na radnom mestu te i pored regrutacije nudimo između ostalog i obuku mentora u vašoj kompaniji, kao i naknadu dela troškova programa.