Startech logo ver 1-min

I INFO DAN PROGRAMA STARTECH – ČAČAK

StarTech program, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku kompanije Philip Morris, a u saradnji sa ENECA, usmeren je na podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede u Srbiji tokom perioda od tri godine.

Programom se podstiče ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama, dok se direktnim korisnicima programa smatraju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici, i timovi sastavljeni od fizičkih lica.

Prvim godišnjem konkursom ovog programa biće dodeljeno ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

U cilju što boljeg informisanja potencijalnih aplikanata uspešno je održan prvi info dan programa u utorak 06.04.2021 u prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak. Predavanje je organizovano uživo, dok svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, imali su priliku da se pridruže online (live-stream).

Više informacija možete pronaći na http://skr.rs/za0k ili https://startech.org.rs/.

Logo

Informativni sastanak u Knjaževcu u okviru projekta „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji“

U okviru konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u projektu „ Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji “ koji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (LDS), a sprovode CARE Internacional, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja, započinjemo informativnu kampanju u  6 okruga južne i istočne Srbije. 

Prvi informativni sastanak biće održan 23.04.2021.godine u Knjaževcu u Regionalnom centru, ul. Jove Kursule br.1 u 13h. Sve informacije o informativnom sastanku mogu se dobiti na telefon 062/233 263.

Logo

KONKURS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROJEKTNU PODRŠKU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuke se realizuje u okviru projekta „ Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji “ koji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (LDS), a sprovode ga CARE Internacional, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja. Konkurs se objavljuje u sledećim okruzima: Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Pirotski, Borski i Zaječarski.

Rok za podnošenje prijava je 15.6.2021. u 16:00 časova. Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Dokumenti:

Tekst konkursa

Uputstvo za prijavljivanje

Prijavni obrazac – grant

Prijavni obrazac – obuka

Pristanak na obradu podataka o ličnosti

33wws (1)

INICIJATIVA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ČISTIJI VAZDUH “POTPIŠI PRODIŠI”

Kvalitet vazduha u Srbiji je velika briga: merenja pokazuju da građani po celoj zemlji udišu vazduh koji se smatra štetnim po zdravlje. Izloženost ovakvom zagađenju spoljašnjeg vazduha je povezana sa velikim brojem akutnih i hroničnih zdravstvenih stanja, dok je uticaj na RESPIRATORNE I KARDIOVASKULARNE BOLESTI dobro dokumentovan. Nova nauka pokazuje da se zagađenje vazduha javlja i kao faktor rizika za zdravlje dece, pa čak i za pojavu dijabetesa.

Iz pomenutih razloga, Udruženje građana Srbija u pokretu je u saradnji sa profesorima mašinstva sastavila narodnu inicijativu za zabranu prodaje sirovog lignita, najnekvalitetnije vrste uglja koji značajno zagađuje vazduh kada se sagoreva u pećima bez ikakvih filtera. Te vas ovim putem ENECA poziva da podržite inicijativu i pomognete pri prikupljanju potpisa za čistiji vazduh!

AKCIJA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ZABRANU KORIŠĆENJA SIROVOG LIGNITA održaće se i u Nišu (Forum shopping center) i traje od 19. sve do ponedeljka 26. aprila 2021.

Više infomacija na https://potpisiprodisi.rs/.

EU Impact

Poziv za prijave za dodelu grantova inovativnim firmama

ENECA, kao partner u projektu EU IMPACT WB, raspisuje poziv za prijave za dodelu poslovnih grantova (alati, oprema itd. – ne gotovina) inovativnim srpskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) koji su fokusirali svoje poslovanje u domenu outsourcing-a  ili su inovativna preduzeća koja osiguravaju otvaranje ili očuvanje novih radnih mesta za mlade.

U zavisnosti o raspoloživosti sredstava, predviđamo dodelu do četiri poslovnih bespovratnih sredstava 2021.godine. Veličina bilo kog pojedinačnog bespovratnog sredstva dodeljenog na osnovu poziva neće prelaziti 3.200 eura. EU IMPACT WB zahteva da podnosioci prijava pokažu svoju posvećenost uspehu projekta sufinansiranjem ukupnog iznosa poslovne dotacije (3.200 EUR) sa 15% ili sopstvenim sredstvima ili preko drugog donatora koji nije iz EU.

Poziv je otvoren do 26.03.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na office@eneca.org.rs.

Dokumenti:

Javni poziv

Prijavni formular

dav

Promocija neistraženih turističkih ruta u pograničnom regionu Bugarska-Srbija

Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ pokrenuo je projekat za povećanje vrednosti neistraženih kulturnih i istorijskih ruta i turističkih resursa u prekograničnom regionu Bugarska-Srbija. Podaci pokazuju da je ova destinacija i dalje manje popularna među turistima u odnosu na ostale regione u obe zemlje. Za period 2013-2017, u Bugarskoj je u proseku ostvareno samo 4% svih noćenja u regionu. Slična je situacija i na srpskoj strani granice.

U okviru projekta „Valorizacija i kapitalizacija neistraženih prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa u prekograničnoj regiji Bugarska-Srbija” planirane su mnoge aktivnosti i događaji za rešavanje ovog problema. Bugarski i srpski partneri – Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ (Bugarska), ENECA (Srbija) i Opština Vraca (Bugarska) postavili su za cilj stvaranje tzv. generatora poslovnih modela za održivu upotrebu potencijala prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom regionu, kroz učešće lokalnih aktera. Planirano je da se identifikuju i analiziraju neistražena kulturna, prirodna i istorijska nalazišta u pograničnom regionu dve države.

Takođe se planiraju aktivnosti na povećanju održivog korišćenja identifikovanih turističkih resursa, npr. na stvaranju ruta. Održaće se konsultacije radi formulisanja i rešavanja zajedničkih problema uz učešće lokalnih aktera.

Identifikovana mesta i turističke usluge biće predstavljeni na mrežnoj mapi u okviru planirane platforme i aplikacije, gde će se distribuirati razvijene ture obilaska. Platforma će promovisati odgovorna putovanja u regionu, predstaviće mogućnosti za slobodno vreme i odabir tematskih tura, prikazaće video zapise o pilot turama. U okviru projekta biće organizovana radionica na temu „Najbolje prakse u razvoju održivog turizma i „QuesTour“ pristup. Očekuje se povećanje saradnje između turističkih organizacija i lokalnih vlasti radi efikasnijeg upravljanja destinacijama i razvoja atraktivnih turističkih proizvoda.

Projekat „QuesTour” (april 2020 – jul 2021. godine) omogućiće praktičnu upotrebu kreiranih resursa organizovanjem Design Thinking takmičenja za mlade. Ideja je da se podstaknu mladi ljudi (od 16 do 29 godina) iz Srbije i Bugarske da razviju zajedničku turu sa elementima prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Pobednici će biti predstavljeni na posebnoj svečanosti u Vraci. Biće organizovan i prekogranični festival u okviru kojeg će biti prikazani kultura, običaji i tradicije lokalnih zajednica sa obe strane granice – narodna muzika i ples, zanati, lokalna jela i još mnogo toga.

Rezultati konkursa za biznise

Izabrana preduzeća u okviru konkursa za biznise iz prehrambenog sektora

U okviru projekta „Osnaženi biznisi za zapošljavanje mladih“ koji sprovodi ENECA i Razvojni biznis centar Kragujevac (RBC), a finansira Kraljevina Norveška preko programa Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrano je dvadeset finalnih korisnika.
Cilj projekta je da unapredi inkluzivni rast jačanjem kapaciteta i konkurentnosti u sektoru prehrambene industrije i poboljša mogućnost za zapošljavanje mladih u Jablaničkom i Raškom okrugu. Konkursom je predviđena podrška preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima iz prehrambenog sektora, registrovani na području Jablaničkog i Raškog okruga.

Odabrani finalni korisnici koji će dobiti mentorsku i konsultantsku podršku, mogućnost učešća na regionalnom promotivnom događaju kao i sertifikaciju poslovanja su:

 1. Tr.Marinkovic S Karađorđevac
 2. Bellcini
 3. Mea Compa
 4. AD Pekara Polet Novi Pazar
 5. Planinsko Blago DOO
 6. Garić Promet
 7. Eko-Pešter Čarovina
 8. Vinarija Aquila Bogojevce
 9. Black Grass
 10. Južna Pruga DOO
 11. Radanska Ruža DOO
 12. Preduzeće za proizvodnju, trgovinu I usluge “NID” DOO
 13. Petrović-Rasovača
 14. Proizvodna radnja „Šampinjon centar“
 15. MP Đorđević MES
 16. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom CHRONO DOO
 17. Milena Stojiljković PR, Prerada mleka i proizvodnja sireva fabrika mleka Lebane
 18. Zanatska radnja „Sve pod sač“
 19. Radan produkt DOO
 20. Ukusi Šumadije

Konkurs možete pogledati OVDE

Javni poziv ENECA

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poslovanja prehrambenog sektora u Nišu

Udruženje ENECA raspisuje:

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poslovanja prehrambenog sektora u Nišu

Javni poziv je sastavni deo projekta „Održiva poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u ulozi ruralnog razvoja” koji sprovodi organizacija ENECA i deo je šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Cilj projekta je doprinos ekonomskom i privrednom razvoju poljoprivrednih proizvođača i prerađivača voća i povrća u ruralnim područjima grada Niša, kroz sveobuhvatni pristup koji je zasnovan na revitalizaciji ruralnih područja u cilju smanjenja nejednakosti između urbanog i ruralnog područja, principima zaštite životne sredine i primene poslovnih modela cirkularne ekonomije. 

Konkursom će biti odabrano 10 (deset) proizvođača hrane, pre svega iz sektora proizvodnje i prerade voća, povrća i šumskih plodova, koji će uzeti učešće u aktivnostima prilagođenim individualnim potrebama svakog korisnika.

Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu:

–              treninga iz oblasti tehnologije proizvodnje i prerade voća i povrća;

–              mentorske podrške;

–              posete oglednim dobrima;

–              učešća na promotivno-prodajnom događaju;

–              sertifikacije i sertifikacija bezbednosti hrane/organske proizvodnje/sistema menadžmenta kvaliteta za dva korisnika programa;

–              unapređenje vizuelanog indentiteta dva korisnika projekta kroz dizajn ili redizajn etikete ili amabalaže proizvoda.

Za program podrške mogu da se prijave:

–              Privredni subjekti koji su registrovani na teritoriji Grada Niša (privredno društvo, preduzetnik ili zadruga) koji se bave primarnom poljoprivrednom  proizvodnjom i preradom voća i povrća;

–              Komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna domaćinstva koja su registrovana na teritoriji Grada Niša i koja se bave primarnom poljoprivrednom  proizvodnjom i preradom voća i povrća.

Konkurs je otvoren do 18. decembra 2020. godine do 16 časova.

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formular mogu se preuzeti sa sajta  www.eneca.org.rs, dok sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs možete postaviti na broj telefona 062/528-228 radnim danima od 10 do 14 časova.

Dokumenti:

Javni poziv
Prijavni formular

konkurs

Konkurs za biznise iz prehrambenog sektora

ENECA i Razvojni biznis centar Kragujevac (RBC), u okviru projekta „Osnaženi biznisi za zapošljavanje mladih“, koji je podržala Kraljevina Norveška preko projekta „Norveška za vas – Srbija“, raspisuju:

Konkurs za biznise iz prehrambenog sektora

Cilj projekta je da unapredi inkluzivni rast jačanjem kapaciteta i konkurentnosti u sektoru prehrambene industrije i poboljša mogućnost za zapošljavanje mladih u Jablaničkom i Raškom okrugu.

Konkursom je predviđena podrška preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima iz prehrambenog sektora, a koji su registrovani na području Jablaničkog i Raškog okruga. Ukupno će biti podržano 20 biznisa.

Podrška podrazumeva:

I Mentorska podrška u vidu treninga za svih 20 biznisa

II Konsultantska podrška za svih 20 biznisa

III Učešće na regionalnom promotivnom događaju za 10 biznisa

IV Sertifikacija poslovanja za 10 biznisa

Uslovi za učešće na konkursu:

•             Da posluju u prehrambenom sektoru, izuzev proizvođača jakih alkoholnih pića;

•             Da su registrovani u APR-u (preduzetnik, mikro, mala i srednja preduzeća) na teritoriji gradova Leskovac, Kraljevo, Novi Pazar, ili opština Vlasotince, Lebane, Bojnik, CrnaTrava, Medveđa, Raška i Tutin;

•             Da imaju potrebne kapacitete za realizaciju predložene poslovne ideje, odnosno da poseduju adekvatne poslovne prostorije ili imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora;

•             Da nisu u stečajnom ili likvidacionom postupku.

Obavezna konkursna dokumentacija:

• Prijavni formular

• Kopija rešenja iz APR-a ili izvod APR-a

Konkurs je otvoren do 24. decembra 2020. godine do 16 časova. Prijave pristigle nakon ovog vremena neće biti uzete u razmatranje.

Smernice za podnošenje prijava, kao i prijavni formular mogu se preuzeti sa sajtova www.eneca.org.rs i www.rbcentar.org, dok sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs možete postaviti na brojeve telefona 062/528-228 i 034/502557 radnim danom od 10 do 14 časova.

Dokumenti:

Prijavni formular
Javni poziv

konkurs
Milivoje Jovanovic, Beograd. 08/12/2017, Foto: Ivan Sepic

Ja, Preduzetnik, u vreme i posle krize

U Srbiji svaki građanin je preduzetnik, ni od čega pravi nešto, i od malog pravi malo više (neko i mnogo), a to su odlike inovativnih preduzetnika. Kriza izazvana pojavom epidemije virusa COVID19 je prilika da u Srbiji ponovo vratimo preduzetnički duh koji mi kao narod prirodno posedujemo!

Čini mi se da smo ovih nekoliko nedelja čuli, po ko zna koji put, manje ili više konkretno, iz ovog ili onog ugla, iz ovog ili onog interesa, sve one probleme sa kojima su se privreda Srbije, MMSP sektor posebno, susretali i pre krize izazvane virusom COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja. BDP nam je i dalje nedovoljan, iliti nominalno USD 55 milijardi u 2019, po glavi stanovnika USD 7200, a prosecna plata 470 evra.  Što znači da imamo malu tražnju i šansu za ekspanziju na domaćem tržištu i zamenu izvoza, ako ga imamo.

Zatim teme iz makroekonomije: nedovoljna likvidnost privrede, nepovoljan platni bilans, nedovoljne domaće i strane investicije… I tek ih nece biti i to je generalno to. Znači, od države veliku pomoć preduzetnici i mali biznisi ne treba da očekuju, jer da država želi i zna kako da reši gore navedene probleme, ove brojke bile bi znatno bolje, a svi problemi već rešeni u zadnjih 30 godina.

Ako situaciju sagledate kao preduzetnik, čini se da država ipak više brine za velike kompanije. Akt Evropske Unije o malom biznisu (SBA), koji kaže „think small first”, ne primenjuje se u dovoljnoj meri u praksi i tako će biti i kroz primenu svih mera o kojima sada slušamo na televiziji.

Ako ja nisam u pravu i ako država stvarno želi da razvijemo zdrav preduzetnički ekosistem, prvo se mora voditi računa o interesima malih i porodičnih biznisa i preduzetnika u kreiranju poslovne klime i regulativa za poslovanje u krizi i danima posle.

Da ne ostanem „dužan“ poslovnoj zajednici, pogotovo me iritiraju gubljenje vremena na konferencijama, konsultacijama, kafama na Skype, Google meet ili sada aktuelnom ZOOM-u, kao i saveti „stručnjaka“  tipa „skupljam pare da izdam knjigu o tome kako napraviti pare“. Ili onih sa mesta CEO, CFO, C.. (štagod) internacionalnih kompanija koji čuvaju samo svoje velike plate, ali ne i firme (jer to rade njihove centrale u inostransvu, ne oni), a koji nisu ni trafiku držali jer za isto nisu bili sposobni.

Ono što se pokazalo kao presudno u današnjoj ekonomiji je povezivanje preduzetnika, međusobna saradnja, zajednički nastupi na tržištu i plasiranje većeg asortimana i kvantitetnih proizvoda na domaće i strano tržište. Mislim da je mnogo produktivnije i pametnije da svako od nas preduzetnika drži onlajn sastanke sa svojim kupcima, dobavljačima, zaposlenima i razmišlja o pravljenju strategije i operativnog plana kako da svoj biznis održi, učini fleksibilnijim, diverzifikovanijim i naravno, profitabilnijim i spremnim za vreme posle krize. 

Za povećanje prihoda i profitabilnosti postoje dva načina:

Prvi – investicije radi povećanja obima proizvodnje i osvajanje novih tržista, što je trenutno manje verovatno, a drugi – smanjenje troškova poslovanja kroz podizanje produktivnosti i efikasnosti i ostvarivanja istog ili većeg profita, uz umanjeni ili postojeći obim poslovanja. Najbolje je, naravno, i jedno i drugo, ali svaki preduzetnik i mali biznis treba da vidi šta je potrebno, realno i održivo u zavisnosti od samog biznisa, jer nije isto za sve industrije i sektore. I pored toga, ko je više, a ko manje pogođen krizom, i da li neko sada profitira, a neko propada, svi treba da analiziramo svoje postojeće biznis modele poslovanja i po potrebi ih unapredimo, prilagodimo Srbiji i svetu posle krize, jer bar za to, čini se, trenutno  imamo vremena.

U redefinisanju biznis modela treba da se vratimo na osnovu, a to je da svaki proizvod ili usluga koju nudimo, rešava neki problem tj. zadovoljava potrebu. Ako se pak potrebe zbog trenutne situacije menjaju, svaki preduzetnik treba da osmisli adekvatnu ponudu i u pogledu samog proizvoda/usluge, cene, distribucije i promocije (4P marketing mix). I nešto što sam pre nekoliko godina čuo od jednog  „balavog“, ali mudrog preduzetnika: „Zaljubite se u problem/potrebu koji rešavate i to je siguran način da ćete konstantno i predano raditi na R&D, pratiti promene i unapređivati  proizvod/uslugu dok ne dostignete zadovoljstvo kupaca“.

Kada smo već kod „back to basic“, ponovio bih, tj. prepisao definiciju za termin “preduzetnik”: onaj koji organizuje, upravlja i preuzima rizike poslovnog poduhvata nadajući se profitu.

Profit je jedino merilo uspeha biznisa, i ako više nema profita – menjajte biznis. Naravno, samo ukoliko novi biznis model nije dao rezultate ili ako su se potrebe kupaca drastično promenile. Budite u krizi (pogotovo posle krize), inovativan preduzetnik koji uvodi nove proizvode/usluge, prihvata nove metode proizvodnje, pronalazi nova trzišta i reorganizuje poslovanje. Na suprotnoj strani je  tzv. Preduzetnik  Dron,  koji ne prihvata izazove i ne želi promene, i svojim „savršenim proizvodom“ gura do kraja, tj. do propasti biznisa.

I što bi rekli u filmu Balkan ekspres, koji sam zbog izolacije upravo gledao po 58. put: „Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi biće i para.“

Ne čekaj ni na čiju pomoć, stisni petlju, učini nešto za svoj biznis, rešavaj probleme, stvori sebi novu šansu i vraćaj se na posao!

Milivoje Jovanović