PROGRAM ZNANJEM DO POSLA – kopija – kopija

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u kompaniji STIVADENT

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji STIVADENT u Nišu.

Obuka koja je aktuelno dostupna:

 • Obuka za zubnog tehničara

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost.

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompanij STIVADENT.

Očekivani period početka obuke je: januar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili na stranici Job info centra Niš.

Rok za prijavu: 27.12.2022. godine.

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Kompanija ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Potpisan sporazum o saradnji sa niškom gimnazijom “9.maj”

U četvrtak 08.12.2022. održana je grupna radionica u okviru projekta Znanjem do posla sa učenicima četvrte godine gimnazije “9.maj” sa kojima su naše karijerne savetnice razgovarale o rodnim stereotipima prilikom izbora zanimanja i buduće karijere, kao i mogućnostima za dalji nastavak školovanja.

Učenici su se upoznali sa radom Job Info Centra Niš i uslugama karijernog vođenja i savetovanja i iskazali svoje interesovanje za individualno savetovanje i usmeravanje u našem centru za mlade.

Nadamo se daljoj uspešnoj saradnji i očekujemo veliki broj individualnih sastanaka kraijernog savetovanja i usmeravanja u narednom periodu.

Pozivamo i sve zaintersovane da nas posete u TPC Kalča na prvom spratu, lokal CI-89, svakog radnog dana od 08:30 do 14:00 i informišu se više o samoj usluzi.

Aktuelna dešavanja možete ispratiti i na našim društvenim mrežama:

Facebookhttps://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagramhttps://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedInhttps://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA – kopija

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u kompaniji Pro Media Creative

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji Pro Media Creative u Niškoj Banji.

Obuka koja je aktuelno dostupna:

 • Obuka za bravara

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost.

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompanij Pro Media Creative.

Očekivani period početka obuke je: januar/februar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva, koji možete preuzeti u nastavku.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili Forme u okviru Job Info Centra Niš sajta.

Rok za prijavu: 15.01.2023. godine

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Kompanija ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.

The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy (2)

Intenziviranje akcije za pravedniju i klimatski neutralnu Evropu- ENECA & COVENANT OF MAYORS for Climate and Energy Europe

Povelja gradonačelnika EU za klimu i energiju (https://www.covenantofmayors.eu/en/ ) okuplja hiljade lokalnih samouprava koje su dobrovoljno posvećene sprovođenju klimatskih i energetskih ciljeva EU.

Povelja je pokrenuta 2008. godine u Evropi sa ambicijom da okupi lokalne samouprave koje su posvećene postizanju i prevazilaženju klimatskih i energetskih ciljeva EU. Sada ova inicijativa okuplja više od 9.000 lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja, oslanjajući se na snagu svetskog pokreta sa više zainteresovanih strana.

Kako ENECA nastoji da kontinuirano i dosledno prati i izlazi u susret potrebama klijenata i partnera, i kako je posvećena društveno odgovornom poslovanju vodeći računa o ljudskim potrebama i očuvanju prirodnih resursa ENECA je postala jedna od podržavajućih članica Povelje gradonačelnika EU za klimu i energiju na našem prostoru.

Naš doprinos kao pristalica promociji vrednosti predstavljenih Poveljom gradonačelnika biće kroz:

 • podsticanje inovacija u klimatskoj komunikaciji;
 • podržavanje razmene znanja, iskustava, najboljih praksi, alata ili resursa relevantnih za Povelju gradonačelnika i;
 • saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Na našem sajtu i društvenim mrežama ćemo objavljivati sve vesti, promotivne materijale, aktivnosti, kao i prezentaciju informativnog materijala koji je objavio Savez gradonačelnika – evropska inicijativa.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Javni poziv za poslodavce u Nišu

Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) pruža tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga. Namenjen je kompanijama kojima nedostaju kvalifikovani radnici i obezbediće da kroz program obuke na radnom mestu (u trajanju od 2-6 meseci), radne prakse (u trajanju od 1 do 4 meseca), dodju do radnika. 

ENECA poziva sve poslodavce iz Niša kojima su potrebni kompetentni radnici da iskoriste priliku i prijave se na: https://www.nis.jobinfo.rs/prijava/trazim-radnika/.

ENECA je tu da vam pomogne i u regrutaciji i omogući izbor dobro profilisanih kandidata! Naša baza mladih kandidata je prošla kroz stručno karijereno savetovanje i proveru kompetencija u Job Info Centar Niš kako bismo stvorili idealan profil za vašu kompaniju.

Preko programa Znanjem do posla omogućavamo realizaciju obuka na radnom mestu te i pored regrutacije nudimo između ostalog i obuku mentora u vašoj kompaniji, kao i naknadu dela troškova programa.

Logo

Program stručne prakse – „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji”

„Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji” je trogodišnji projekat koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS). To je zajednička inicijativa organizacije CARE International i partnerskih organizacija NEXUS-a iz Vranja i ENECA-e iz Niša, čiji je cilj povećanje kapaciteta ranjivih grupa stanovništva da prepoznaju mogućnosti za socijalno-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritičnije preispitaju mogućnosti za emigraciju u razvijene zemlje.

ENECA poziva sve zainteresovane kompanije i nezaposlena lica sa završenom srednjom, višom školom ili fakultetom, da se prijave za

PROGRAM STRUČNE PRAKSE

PRAVO UČEŠĆA

Za poslodavca:

 • Da ima sedište u jednom od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da pripada privatnom sektoru
 • Da u poslovnoj 2020/2021 nije ostvario gubitak u poslovanju
 • Da ima kapacitete (tehničke, kadrovske, prostorne) za realizaciju programa.

Za nezaposleno lice zainteresovano za stručnu praksu:

 • Da ima prebivalište na teritoriji jednog od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da ima diplomu srednje, više škole ili fakulteta
 • Do 35 godina starosti
 • Bez radnog iskustva u struci za koju je steklo određenu kvalifikaciju
 • Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA POSLODAVCE

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za poslodavce
 • Fotokopija rešenja iz APRa

ZA NEZAPOSLENA LICA

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za nezaposlena lica
 • Fotokopija diplome.

Projekat posebno ohrabruje učešće žena, kao i povratnika po Sporazumu o readmisiji, potencijalnih migranata i pripadnika nacionalnih manjina.

KAKO KONKURISATI

Zahtev za učešće u programu podnosi se na propisanom obrascu na e-mail: office@eneca.org.rs

Konkurs je otvoren do utroška sredstava namenjenih za ovu aktivnost.

Partnerstvo za privredni razvoj

Partnerstvo za privredni razvoj

U proteklom periodu vredno smo radili na uključivanju zajednice u procese donošenja odluka kroz 𝐣𝐚𝐜̌𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚 𝟔 𝐎𝐂𝐃/𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚/𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐢𝐳 𝐍𝐢𝐬̌𝐚𝐯𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐨𝐤𝐫𝐮𝐠𝐚.

Veliko hvala svim našim korisnicima i saradnicima koji su bili proaktivni u svim aktivnostima projekta i započeli proces unapređenja uslova za razvoj svojih opština.

Zajedničkim trudom smo uspeli da izradimo 𝟑 𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚 za 3 različite opštine i definišimo neophodne mere za dalji razvoj u oblastima:

• ženskog preduzetništva

• ponude ekoturizma i

• organskog stočarstva.

Projekat “Partnerstvo za privredni razvoj” koji podržava Ambasada Švedske u Beogradu/ Sveriges ambassad i Belgrad sprovodili smo u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji” a u saradnji sa Beogradska otvorena škola.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Prijava za plaćenu plaćenu obuku na radnom mestu – Znanjem do posla

Prijavi se za plaćenu plaćenu obuku na radnom mestu u kompanijama koje posluju u Nišu! Program Znanjem do posla koji implementiramo obezebeđuje mladim ljudima i nezaposlenim licima preduslove za brže zapošljavanje.

Iskoristite priliku i prijavite se na link: https://www.nis.jobinfo.rs/prijava/trazim-posao/ ili slanjem radne biografije na mejl jobinfo@eneca.org.rs!

Za vas je tu i naš Job Info Centar Niš kako bi vam pomogao pri karijernom savetovanju i pružanju potrebnih informacija! Posetite nas u TPC Kalča, prvi sprat, lokal CI-89!

Nudimo ti još:

• Pomoć oko pisanja radne biografije-CV

• Pomoć pri sastavljanju motivacionog pisma

• Pripremu za razgovor sa poslodavcem

• Procenu sposobnosti i interesovanja

• Karijerno savetovanje – podršku u karijernom razvoju

Više detalja možete pronaći na: https://www.nis.jobinfo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagram: https://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Otvoren Job Info Centar Niš u okviru projekta Znanjem do posla

Job Info Centar je otvoren u Nišu (TPC Kalča, prvi sprat, lokal CI-89) u sklopu projekta Znanjem do posla, (E2E) koji je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije, osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih u Srbiji.

Usluge karijernog vođenja i savetovanja koje nudi ovaj centar namenjene su mladima kako bi spoznali svoje sposobnosti i potencijale, bili karijerno informisani i doneli adekvatne odluke u domenu izbora zanimanja, obuka, obrazovanja, planiranja karijere i pripreme za tržište rada. U karijernim centrima u pet gradova sprovode se, neposredno i online, individualna i grupna savetovanja, informisanja o mogućnostima zapošljavanja, obučavanja, daljeg obrazovanja, povezuju se mladi i poslodavci u cilju unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih.

Usluge koriste mladi u školskom (osnovna, srednja škola, fakultet) i van školskog sistema i mladi koji se nalaze na tržištu rada. Cilj je pružiti sveobuhvatan set usluga sa raznovrsnim alatima za rad sa mladima različitog uzrasta i različitih potreba (upis srednje škole, upis fakulteta, priprema za tržište rada, pronalaženje zaposlenja, adekvatnih obuka…), u razvoju veština za upravljanje karijerom.

 • Individualno karijerno vođenje i savetovanje

Na individualnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar u direktnom razgovoru sa mladom osobom definiše zajedničke ciljeve rada. Kroz individualne sesije se radi na razumevanju ličnih vrednosti, osobina i interesovanja, vrši se informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja, mogućnostima zapošljavanja ili daljeg obučavanja i kreira se plan, odnosno zajednički se definišu koraci koji su neophodni u dolaženju do cilja koje je mlada osoba postavila zajedno sa karijernim praktičarem. Individualni rad se najčešće obavlja u karijernom centru, a ponekad u skladu sa prethodnim dogovorom i u prostorijama škole/fakulteta. Individualno karijerno vođenje se može organizovati i u online formi.

 • Grupno karijerno vođenje i savetovanje

Na grupnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar/i sa grupom mladih osoba radi na karijernom informisanju – podeli značajnih informacija o daljem školovanju i/ili mogućnostima za zapošljavanje, približavanju prethodno definisanih tema od značaja za grupu, organizuju se realni susreti sa poslodavcima i predstavnicima određenih zanimanja u cilju upoznavanja sa određenim profesijama. Organizuju se I grupne karijerne radionice na temu: Pisanje radne biografije; intervju sa poslodavcem.

Nezaposlenim licima Job Info Centar Niš pruža:

 • Mogućnost uključivanja u prakse i obuke na radnom mestu
 • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
 • Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
 • Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
 • Pripremu za prvi susret sa poslodavcem, simulaciju intervjua
 • Radionice za aktivno traženje posla

Poslodavcima Job Info Centar Niš nudi:                       

 • Stručnu pomoć u regrutaciji i selekciji kandidata
 • Povezivanje sa potencijalnim kandidatima za posao
 • Podršku i pomoć u analizi zanimanja i analizi potrebnih kompetencija za obavljanje određenog posla – izrada profila zanimanja i profila kompetencija
 • Podršku i pomoć u razvoju kurikuluma i programa obuka za potrebna zanimanja
 • Podršku u organizaciji obuka na radnom mestu

Posetite nas svakog radnog dana od 08:30-14:00 časova i upoznajte se sa programom Znanjem do posla.

Više detalja možete pronaći na https://www.nis.jobinfo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagram: https://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

Partnerstvo za privredni razvoj

Izrađeni Koncepti javnih politika u okviru projekta „Partnerstvo za privredni razvoj“

Kroz projekat “Partnerstvo za privredni razvoj” koji sprovodimo u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanje Srbije Evropskoj Uniji” u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, a koji finansira Kraljevina Švedska omogućili smo uključivanje zajednice u procese donošenja odluka kroz jačanje kapaciteta 6 OCD/aktivista/grupa iz Nišavskog okruga.

Aktivnosti projekta koje smo uspešno realizovali su sledeće:

 • Organizovanje okruglog stola o značaju EU i poglavlja 20;
 • Organizovanje treninga za pisanje predloga praktičnih politika;
 • Pružanje mentorske podrške u cilju identifikacije problema sektora i prenos znanja i iskustva;
 • Tri izrađena Koncepta javne politike

Koncepti javnih politika izrađeni su za 3 različite opštine i definisane su neophodne mere za dalji razvoj u oblastima:

 • ženskog preduzetništva,
 • ponude eko-turizma i
 • organskog stočarstva.

Fokus pomenutih Koncepata je bio na unapređenju ponude ekoturizam kroz kreiranje jedinstvene ponude malih preduzeća i preduzetnika u Gradu Nišu, poboljšanje uslova za proizvodnju zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane na ekološki održiv način, poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnjei uslova života u ruralnim područjima, kao i unapređenje opštine Svrljig i uslova za ravoj ženskog preduzetništva.