Javni poziv

Javni poziv za dostvaljanje ponuda za nabavku usluge implementacije standarda HACCP, ISO 22000, HALAL i proizvodnje organskih proizvoda

U okviru projekta „Osnaženi biznisi za zapošljavanje mladih“, koji je podržala Kraljevina Norveška preko projekta „Norveška za vas – Srbija“, ENECA i Razvojni biznis centar Kragujevac (RBC) raspisuju poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluge implementacije standarda HACCP, ISO 22000, HALAL i proizvodnje organskih proizvoda prerađivača voća i povrća.

Projektom je predviđeno unapređenje inkluzivnog rasta jačanjem kapaciteta i konkurentnosti u sektoru prehrambene industrije i poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje mladih u Jablaničkom i Raškom okrugu, kao i podrška 20 preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća iz prehrambenog sektora, a koji su registrovani na području Jablaničkog i Raškog okruga.

Poziv je otvoren do 20. maja 2021. godine do 14 časova.

Smernice za podnošenje ponuda, kao i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta  www.eneca.org.rs , dok sva pitanja vezana za javni poziv možete postaviti na broj telefona 062/528-228 ili putem mejla ailic@eneca.org.rs radnim danima od 10 do 14 časova.

Dokumenti:

Logo

Održavanje informativnih sastanaka projekta “Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji”

U okviru konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u projektu ”Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji” koji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (LDS), a sprovode CARE Internacional, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja, ENECA nastavlja sa organizovanjem informativnih sastanaka:

  • 28.04.2021. u Zaječaru u Udruženju Društvo Roma, Nikole Pašića bb, u 11h
  • 29.04.2021. U Nišu u Romskom kulturnom centru, ul. Pukovnika Rajevskog br. 1, u 11h
Startech logo ver 1-min

III INFO DAN PROGRAMA STARTECH – KRAGUJEVAC

U sklopu programa StarTech, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku kompanije Philip Morris, a u saradnji sa ENECA, uspešno je održan još jedan u nizu Info dan 16.04.2021. godine, ovog puta u gradu Kragujevcu (Biznis Inkubacioni centar Kragujevac).

Predavanje je organizovano uživo, dok svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, imali su priliku da se pridruže online (live-stream).

Program je namenjen mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, i timovima sastavljenih od fizičkih lica, u cilju podsticanja ubrzanja rasta srpskih kompanija i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

Tokom prvog godišnjeg konkursa programa predviđeno je dodeljivanje ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

Više informacija možete pronaći na http://skr.rs/zaSR ili https://startech.org.rs/.

Startech logo ver 1-min

II INFO DAN PROGRAMA STARTECH – NIŠ

ENECA je 15.04.2021. godine u prostorijama Naučno tehnološkog parka Niš organizovala drugi info dan programa StarTech, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku kompanije Philip Morris, a koji je usmeren na podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede u Srbiji tokom perioda od tri godine. Predavanje je organizovano uživo, dok svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, imali su priliku da se pridruže online (live-stream).

Tokom prvog godišnjeg konkursa biće dodeljeno ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

Program je namenjen mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, i timovima sastavljenih od fizičkih lica, u cilju podsticanja ubrzanja rasta srpskih kompanija i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

Više informacija možete pronaći na http://skr.rs/zaS2 ili https://startech.org.rs/.

Startech logo ver 1-min

I INFO DAN PROGRAMA STARTECH – ČAČAK

StarTech program, koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku kompanije Philip Morris, a u saradnji sa ENECA, usmeren je na podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede u Srbiji tokom perioda od tri godine.

Programom se podstiče ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama, dok se direktnim korisnicima programa smatraju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici, i timovi sastavljeni od fizičkih lica.

Prvim godišnjem konkursom ovog programa biće dodeljeno ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

U cilju što boljeg informisanja potencijalnih aplikanata uspešno je održan prvi info dan programa u utorak 06.04.2021 u prostorijama Naučno tehnološkog parka Čačak. Predavanje je organizovano uživo, dok svi koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, imali su priliku da se pridruže online (live-stream).

Više informacija možete pronaći na http://skr.rs/za0k ili https://startech.org.rs/.

Logo

Informativni sastanak u Knjaževcu u okviru projekta „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji“

U okviru konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u projektu „ Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji “ koji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (LDS), a sprovode CARE Internacional, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja, započinjemo informativnu kampanju u  6 okruga južne i istočne Srbije. 

Prvi informativni sastanak biće održan 23.04.2021.godine u Knjaževcu u Regionalnom centru, ul. Jove Kursule br.1 u 13h. Sve informacije o informativnom sastanku mogu se dobiti na telefon 062/233 263.

Logo

KONKURS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PROJEKTNU PODRŠKU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuke se realizuje u okviru projekta „ Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji “ koji finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (LDS), a sprovode ga CARE Internacional, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja. Konkurs se objavljuje u sledećim okruzima: Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Pirotski, Borski i Zaječarski.

Rok za podnošenje prijava je 15.6.2021. u 16:00 časova. Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Dokumenti:

Tekst konkursa

Uputstvo za prijavljivanje

Prijavni obrazac – grant

Prijavni obrazac – obuka

Pristanak na obradu podataka o ličnosti

33wws (1)

INICIJATIVA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ČISTIJI VAZDUH “POTPIŠI PRODIŠI”

Kvalitet vazduha u Srbiji je velika briga: merenja pokazuju da građani po celoj zemlji udišu vazduh koji se smatra štetnim po zdravlje. Izloženost ovakvom zagađenju spoljašnjeg vazduha je povezana sa velikim brojem akutnih i hroničnih zdravstvenih stanja, dok je uticaj na RESPIRATORNE I KARDIOVASKULARNE BOLESTI dobro dokumentovan. Nova nauka pokazuje da se zagađenje vazduha javlja i kao faktor rizika za zdravlje dece, pa čak i za pojavu dijabetesa.

Iz pomenutih razloga, Udruženje građana Srbija u pokretu je u saradnji sa profesorima mašinstva sastavila narodnu inicijativu za zabranu prodaje sirovog lignita, najnekvalitetnije vrste uglja koji značajno zagađuje vazduh kada se sagoreva u pećima bez ikakvih filtera. Te vas ovim putem ENECA poziva da podržite inicijativu i pomognete pri prikupljanju potpisa za čistiji vazduh!

AKCIJA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ZABRANU KORIŠĆENJA SIROVOG LIGNITA održaće se i u Nišu (Forum shopping center) i traje od 19. sve do ponedeljka 26. aprila 2021.

Više infomacija na https://potpisiprodisi.rs/.

EU Impact

Poziv za prijave za dodelu grantova inovativnim firmama

ENECA, kao partner u projektu EU IMPACT WB, raspisuje poziv za prijave za dodelu poslovnih grantova (alati, oprema itd. – ne gotovina) inovativnim srpskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) koji su fokusirali svoje poslovanje u domenu outsourcing-a  ili su inovativna preduzeća koja osiguravaju otvaranje ili očuvanje novih radnih mesta za mlade.

U zavisnosti o raspoloživosti sredstava, predviđamo dodelu do četiri poslovnih bespovratnih sredstava 2021.godine. Veličina bilo kog pojedinačnog bespovratnog sredstva dodeljenog na osnovu poziva neće prelaziti 3.200 eura. EU IMPACT WB zahteva da podnosioci prijava pokažu svoju posvećenost uspehu projekta sufinansiranjem ukupnog iznosa poslovne dotacije (3.200 EUR) sa 15% ili sopstvenim sredstvima ili preko drugog donatora koji nije iz EU.

Poziv je otvoren do 26.03.2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na office@eneca.org.rs.

Dokumenti:

Javni poziv

Prijavni formular

dav

Promocija neistraženih turističkih ruta u pograničnom regionu Bugarska-Srbija

Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ pokrenuo je projekat za povećanje vrednosti neistraženih kulturnih i istorijskih ruta i turističkih resursa u prekograničnom regionu Bugarska-Srbija. Podaci pokazuju da je ova destinacija i dalje manje popularna među turistima u odnosu na ostale regione u obe zemlje. Za period 2013-2017, u Bugarskoj je u proseku ostvareno samo 4% svih noćenja u regionu. Slična je situacija i na srpskoj strani granice.

U okviru projekta „Valorizacija i kapitalizacija neistraženih prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa u prekograničnoj regiji Bugarska-Srbija” planirane su mnoge aktivnosti i događaji za rešavanje ovog problema. Bugarski i srpski partneri – Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ (Bugarska), ENECA (Srbija) i Opština Vraca (Bugarska) postavili su za cilj stvaranje tzv. generatora poslovnih modela za održivu upotrebu potencijala prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom regionu, kroz učešće lokalnih aktera. Planirano je da se identifikuju i analiziraju neistražena kulturna, prirodna i istorijska nalazišta u pograničnom regionu dve države.

Takođe se planiraju aktivnosti na povećanju održivog korišćenja identifikovanih turističkih resursa, npr. na stvaranju ruta. Održaće se konsultacije radi formulisanja i rešavanja zajedničkih problema uz učešće lokalnih aktera.

Identifikovana mesta i turističke usluge biće predstavljeni na mrežnoj mapi u okviru planirane platforme i aplikacije, gde će se distribuirati razvijene ture obilaska. Platforma će promovisati odgovorna putovanja u regionu, predstaviće mogućnosti za slobodno vreme i odabir tematskih tura, prikazaće video zapise o pilot turama. U okviru projekta biće organizovana radionica na temu „Najbolje prakse u razvoju održivog turizma i „QuesTour“ pristup. Očekuje se povećanje saradnje između turističkih organizacija i lokalnih vlasti radi efikasnijeg upravljanja destinacijama i razvoja atraktivnih turističkih proizvoda.

Projekat „QuesTour” (april 2020 – jul 2021. godine) omogućiće praktičnu upotrebu kreiranih resursa organizovanjem Design Thinking takmičenja za mlade. Ideja je da se podstaknu mladi ljudi (od 16 do 29 godina) iz Srbije i Bugarske da razviju zajedničku turu sa elementima prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Pobednici će biti predstavljeni na posebnoj svečanosti u Vraci. Biće organizovan i prekogranični festival u okviru kojeg će biti prikazani kultura, običaji i tradicije lokalnih zajednica sa obe strane granice – narodna muzika i ples, zanati, lokalna jela i još mnogo toga.