The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy (2)

Intenziviranje akcije za pravedniju i klimatski neutralnu Evropu- ENECA & COVENANT OF MAYORS for Climate and Energy Europe

Povelja gradonačelnika EU za klimu i energiju (https://www.covenantofmayors.eu/en/ ) okuplja hiljade lokalnih samouprava koje su dobrovoljno posvećene sprovođenju klimatskih i energetskih ciljeva EU.

Povelja je pokrenuta 2008. godine u Evropi sa ambicijom da okupi lokalne samouprave koje su posvećene postizanju i prevazilaženju klimatskih i energetskih ciljeva EU. Sada ova inicijativa okuplja više od 9.000 lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja, oslanjajući se na snagu svetskog pokreta sa više zainteresovanih strana.

Kako ENECA nastoji da kontinuirano i dosledno prati i izlazi u susret potrebama klijenata i partnera, i kako je posvećena društveno odgovornom poslovanju vodeći računa o ljudskim potrebama i očuvanju prirodnih resursa ENECA je postala jedna od podržavajućih članica Povelje gradonačelnika EU za klimu i energiju na našem prostoru.

Naš doprinos kao pristalica promociji vrednosti predstavljenih Poveljom gradonačelnika biće kroz:

 • podsticanje inovacija u klimatskoj komunikaciji;
 • podržavanje razmene znanja, iskustava, najboljih praksi, alata ili resursa relevantnih za Povelju gradonačelnika i;
 • saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Na našem sajtu i društvenim mrežama ćemo objavljivati sve vesti, promotivne materijale, aktivnosti, kao i prezentaciju informativnog materijala koji je objavio Savez gradonačelnika – evropska inicijativa.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Javni poziv za poslodavce u Nišu

Projekat „Znanjem do posla“ (E2E) pruža tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga. Namenjen je kompanijama kojima nedostaju kvalifikovani radnici i obezbediće da kroz program obuke na radnom mestu (u trajanju od 2-6 meseci), radne prakse (u trajanju od 1 do 4 meseca), dodju do radnika. 

ENECA poziva sve poslodavce iz Niša kojima su potrebni kompetentni radnici da iskoriste priliku i prijave se na: https://www.nis.jobinfo.rs/prijava/trazim-radnika/.

ENECA je tu da vam pomogne i u regrutaciji i omogući izbor dobro profilisanih kandidata! Naša baza mladih kandidata je prošla kroz stručno karijereno savetovanje i proveru kompetencija u Job Info Centar Niš kako bismo stvorili idealan profil za vašu kompaniju.

Preko programa Znanjem do posla omogućavamo realizaciju obuka na radnom mestu te i pored regrutacije nudimo između ostalog i obuku mentora u vašoj kompaniji, kao i naknadu dela troškova programa.

Logo

Program stručne prakse – „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji”

„Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji” je trogodišnji projekat koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS). To je zajednička inicijativa organizacije CARE International i partnerskih organizacija NEXUS-a iz Vranja i ENECA-e iz Niša, čiji je cilj povećanje kapaciteta ranjivih grupa stanovništva da prepoznaju mogućnosti za socijalno-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritičnije preispitaju mogućnosti za emigraciju u razvijene zemlje.

ENECA poziva sve zainteresovane kompanije i nezaposlena lica sa završenom srednjom, višom školom ili fakultetom, da se prijave za

PROGRAM STRUČNE PRAKSE

PRAVO UČEŠĆA

Za poslodavca:

 • Da ima sedište u jednom od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da pripada privatnom sektoru
 • Da u poslovnoj 2020/2021 nije ostvario gubitak u poslovanju
 • Da ima kapacitete (tehničke, kadrovske, prostorne) za realizaciju programa.

Za nezaposleno lice zainteresovano za stručnu praksu:

 • Da ima prebivalište na teritoriji jednog od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da ima diplomu srednje, više škole ili fakulteta
 • Do 35 godina starosti
 • Bez radnog iskustva u struci za koju je steklo određenu kvalifikaciju
 • Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA POSLODAVCE

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za poslodavce
 • Fotokopija rešenja iz APRa

ZA NEZAPOSLENA LICA

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za nezaposlena lica
 • Fotokopija diplome.

Projekat posebno ohrabruje učešće žena, kao i povratnika po Sporazumu o readmisiji, potencijalnih migranata i pripadnika nacionalnih manjina.

KAKO KONKURISATI

Zahtev za učešće u programu podnosi se na propisanom obrascu na e-mail: office@eneca.org.rs

Konkurs je otvoren do utroška sredstava namenjenih za ovu aktivnost.

Partnerstvo za privredni razvoj

Partnerstvo za privredni razvoj

U proteklom periodu vredno smo radili na uključivanju zajednice u procese donošenja odluka kroz 𝐣𝐚𝐜̌𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚 𝟔 𝐎𝐂𝐃/𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚/𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐢𝐳 𝐍𝐢𝐬̌𝐚𝐯𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐨𝐤𝐫𝐮𝐠𝐚.

Veliko hvala svim našim korisnicima i saradnicima koji su bili proaktivni u svim aktivnostima projekta i započeli proces unapređenja uslova za razvoj svojih opština.

Zajedničkim trudom smo uspeli da izradimo 𝟑 𝐊𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚 za 3 različite opštine i definišimo neophodne mere za dalji razvoj u oblastima:

• ženskog preduzetništva

• ponude ekoturizma i

• organskog stočarstva.

Projekat “Partnerstvo za privredni razvoj” koji podržava Ambasada Švedske u Beogradu/ Sveriges ambassad i Belgrad sprovodili smo u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji” a u saradnji sa Beogradska otvorena škola.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Prijava za plaćenu plaćenu obuku na radnom mestu – Znanjem do posla

Prijavi se za plaćenu plaćenu obuku na radnom mestu u kompanijama koje posluju u Nišu! Program Znanjem do posla koji implementiramo obezebeđuje mladim ljudima i nezaposlenim licima preduslove za brže zapošljavanje.

Iskoristite priliku i prijavite se na link: https://www.nis.jobinfo.rs/prijava/trazim-posao/ ili slanjem radne biografije na mejl jobinfo@eneca.org.rs!

Za vas je tu i naš Job Info Centar Niš kako bi vam pomogao pri karijernom savetovanju i pružanju potrebnih informacija! Posetite nas u TPC Kalča, prvi sprat, lokal CI-89!

Nudimo ti još:

• Pomoć oko pisanja radne biografije-CV

• Pomoć pri sastavljanju motivacionog pisma

• Pripremu za razgovor sa poslodavcem

• Procenu sposobnosti i interesovanja

• Karijerno savetovanje – podršku u karijernom razvoju

Više detalja možete pronaći na: https://www.nis.jobinfo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagram: https://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Otvoren Job Info Centar Niš u okviru projekta Znanjem do posla

Job Info Centar je otvoren u Nišu (TPC Kalča, prvi sprat, lokal CI-89) u sklopu projekta Znanjem do posla, (E2E) koji je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije, osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih u Srbiji.

Usluge karijernog vođenja i savetovanja koje nudi ovaj centar namenjene su mladima kako bi spoznali svoje sposobnosti i potencijale, bili karijerno informisani i doneli adekvatne odluke u domenu izbora zanimanja, obuka, obrazovanja, planiranja karijere i pripreme za tržište rada. U karijernim centrima u pet gradova sprovode se, neposredno i online, individualna i grupna savetovanja, informisanja o mogućnostima zapošljavanja, obučavanja, daljeg obrazovanja, povezuju se mladi i poslodavci u cilju unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih.

Usluge koriste mladi u školskom (osnovna, srednja škola, fakultet) i van školskog sistema i mladi koji se nalaze na tržištu rada. Cilj je pružiti sveobuhvatan set usluga sa raznovrsnim alatima za rad sa mladima različitog uzrasta i različitih potreba (upis srednje škole, upis fakulteta, priprema za tržište rada, pronalaženje zaposlenja, adekvatnih obuka…), u razvoju veština za upravljanje karijerom.

 • Individualno karijerno vođenje i savetovanje

Na individualnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar u direktnom razgovoru sa mladom osobom definiše zajedničke ciljeve rada. Kroz individualne sesije se radi na razumevanju ličnih vrednosti, osobina i interesovanja, vrši se informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja, mogućnostima zapošljavanja ili daljeg obučavanja i kreira se plan, odnosno zajednički se definišu koraci koji su neophodni u dolaženju do cilja koje je mlada osoba postavila zajedno sa karijernim praktičarem. Individualni rad se najčešće obavlja u karijernom centru, a ponekad u skladu sa prethodnim dogovorom i u prostorijama škole/fakulteta. Individualno karijerno vođenje se može organizovati i u online formi.

 • Grupno karijerno vođenje i savetovanje

Na grupnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar/i sa grupom mladih osoba radi na karijernom informisanju – podeli značajnih informacija o daljem školovanju i/ili mogućnostima za zapošljavanje, približavanju prethodno definisanih tema od značaja za grupu, organizuju se realni susreti sa poslodavcima i predstavnicima određenih zanimanja u cilju upoznavanja sa određenim profesijama. Organizuju se I grupne karijerne radionice na temu: Pisanje radne biografije; intervju sa poslodavcem.

Nezaposlenim licima Job Info Centar Niš pruža:

 • Mogućnost uključivanja u prakse i obuke na radnom mestu
 • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
 • Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
 • Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
 • Pripremu za prvi susret sa poslodavcem, simulaciju intervjua
 • Radionice za aktivno traženje posla

Poslodavcima Job Info Centar Niš nudi:                       

 • Stručnu pomoć u regrutaciji i selekciji kandidata
 • Povezivanje sa potencijalnim kandidatima za posao
 • Podršku i pomoć u analizi zanimanja i analizi potrebnih kompetencija za obavljanje određenog posla – izrada profila zanimanja i profila kompetencija
 • Podršku i pomoć u razvoju kurikuluma i programa obuka za potrebna zanimanja
 • Podršku u organizaciji obuka na radnom mestu

Posetite nas svakog radnog dana od 08:30-14:00 časova i upoznajte se sa programom Znanjem do posla.

Više detalja možete pronaći na https://www.nis.jobinfo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagram: https://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

Partnerstvo za privredni razvoj

Izrađeni Koncepti javnih politika u okviru projekta „Partnerstvo za privredni razvoj“

Kroz projekat “Partnerstvo za privredni razvoj” koji sprovodimo u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanje Srbije Evropskoj Uniji” u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, a koji finansira Kraljevina Švedska omogućili smo uključivanje zajednice u procese donošenja odluka kroz jačanje kapaciteta 6 OCD/aktivista/grupa iz Nišavskog okruga.

Aktivnosti projekta koje smo uspešno realizovali su sledeće:

 • Organizovanje okruglog stola o značaju EU i poglavlja 20;
 • Organizovanje treninga za pisanje predloga praktičnih politika;
 • Pružanje mentorske podrške u cilju identifikacije problema sektora i prenos znanja i iskustva;
 • Tri izrađena Koncepta javne politike

Koncepti javnih politika izrađeni su za 3 različite opštine i definisane su neophodne mere za dalji razvoj u oblastima:

 • ženskog preduzetništva,
 • ponude eko-turizma i
 • organskog stočarstva.

Fokus pomenutih Koncepata je bio na unapređenju ponude ekoturizam kroz kreiranje jedinstvene ponude malih preduzeća i preduzetnika u Gradu Nišu, poboljšanje uslova za proizvodnju zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane na ekološki održiv način, poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnjei uslova života u ruralnim područjima, kao i unapređenje opštine Svrljig i uslova za ravoj ženskog preduzetništva.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA

Javni poziv za mlade za učešće u projektu Znanjem do posla

Projekat „Znanjem do posla “je tu da pomogne mladima da steknu svoja prva praktična iskustva i da im olakša dolazak do posla. Obuke na radnom mestu su idealna prilika da steknete veštine i znanja koja poslodavci traže i da na taj način steknete ekonomsku nezavisnost.

Ukoliko se suočavate sa izazovima vezanim za izbor škole i zanimanja i strahovima vezanim za promenljivo tržište rada možete nam se obratiti i da zajedno kroz karijerno savetovanje olakšamo odabir fakulteta, zanimanja i obezbedimo usklađivanje potreba poslodavaca sa interesovanjima i sposobnosti mladih.

Kako sarađujemo sa velikim brojem kompanija pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i iskažu svoje interesovanje za učešće u projektu popunjavanjem Prijavnog formulara (link: https://docs.google.com/forms/d/1h6Z8zSxj7YnowFbjLs60P0SaI8nqfrLSEUIbzF7zbJo/edit ).

Na poziv mogu da se prijave mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih, bez obzira na starost.

Više o konkursu: https://eneca.org.rs/portfolio/znanjem-do-posla/

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon +381 62 240 606 ili na mejl: jobinfo@eneca.org.rs

Projekat „Znanjem do posla “ koji implementiramo je partnerski projekat Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

PROGRAM ZNANJEM DO POSLA

Znanjem do posla


Sve više mladih ima problem sa pronalaskom posla i često je osnovni problem za zapošljavanje nedostatak praktičnog iskustva. Program „Znanjem do posla“ koji implementiramo je tu da pomogne mladima da steknu svoja prva praktična iskustva i da im olakša dolazak do posla. Projekat „Znanjem do posla“ je partnerski projekat Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

Kako bismo pomogli mladima da nauče veštine koje su im potrebne program je na nivou Srbije formirao mrežu partnerskih organizacija u: Kruševcu, Pirotu, Knjaževcu, Novom Pazaru, Kragujevcu a od sada i u Nišu.  

Obuke na radnom mestu

Obuke na radnom mestu su idealna prilika da mladi steknu veštine i znanja koja poslodavci traže i da se na taj način mladima obezbedi šansa da brže dođu do posla i da steknu ekonomsku nezavisnost. Naše obuke su efikasne jer se obavljaju direktno u firmama, u realnim uslovima, kod potencijalnih poslodavaca uz konstantnu podršku obučenih mentora koji su tu da vaše prvo praktično iskustvo emocionalno pozitivno oboje.

Karijerno savetovanje

Karijerno vođenje i savetovanje je uvek aktuelna i značajna oblast za pojedinca i društvo i predstavlja sponu između sveta rada i sveta obrazovanja. Mladi se često suočavaju sa izazovima vezanim za izbor škole i zanimanja kao i sa strahovima vezanim za promenljivo tržište rada. Kroz karijerno savetovanje mladima se olakšava odabir fakulteta, zanimanja i obezbeđuje se usklađivanje potreba poslodavaca sa interesovanjima i sposobnosti mladih. Glavni korisnici usluga karijernog vođenja su učenici, studenti, nezaposleni i poslodavci.

U okviru projekta „Znanjem do posla“ i Gateway Solutions AG iz Švajcarske razvijena su dva alata (Basic Check- instrument za procenu sposobnosti i sklonosti, i karijerni kviz WayFi) koji predstavljaju, pored ostalih alata koje koristimo, značajnu olakšicu mladima u karijernom planiranju i donošenju karijernih odluka.

Job info centar Niš

U narednom periodu se planira otvaranje Job info centra u  Nišu, u okviru programa „Znanjem do posla“. Ključna uloga Job info centra je da pomogne mladima u sferi informisanja i u razvoju veština koja će im biti značajna prlikom zapošljavanja. U okviru Job info centra će se sprovoditi inovativni model karijernog savetovanja na lokalnom nivou u kome će se procenjivati kompetencije mladih i pomoću koga će se povezivati mladi sa lokalni kompanijama.

Usluge Job info centra Niš biće namenjene: učenicima i studentima, nezaposlenim licima, kao i poslodavcima.

Učenicima i studentima Job info centar pruža:

 • Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja,
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama,
 • Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima,
 • Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe,
 • Razgovor učenika sa poslodavcima koji im pomažu da bolje razumeju svet poslovanja različitih kompanija,
 • Mogućnost uključivanja u prakse kod poslodavaca.

Nezaposlenim licima pruža:

 • Mogućnost uključivanja u prakse i obuke na radnom mestu
 • Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima
 • Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
 • Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
 • Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
 • Pripremu za prvi susret sa poslodavcem, simulaciju intervjua
 • Radionice za aktivno traženje posla

Poslodavcima nudi:                        

 • Stručnu pomoć u regrutaciji i selekciji kandidata
 • Povezivanje sa potencijalnim kandidatima za posao
 • Podršku i pomoć u analizi zanimanja i analizi potrebnih kompetencija za obavljanje određenog posla – izrada profila zanimanja i profila kompetencija
 • Podršku i pomoć u razvoju kurikuluma i programa obuka za potrebna zanimanja
 • Podršku u organizaciji obuka na radnom mestu
Logo

KONKURS ZA PROGRAM STRUČNE PRAKSE

„Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji” je trogodišnji projekat koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS). To je zajednička inicijativa organizacije CARE International i partnerskih organizacija NEXUS-a iz Vranja i ENECA-e iz Niša, čiji je cilj povećanje kapaciteta ranjivih grupa stanovništva da prepoznaju mogućnosti za socijalno-ekonomsku inkluziju u svom matičnom regionu i kritičnije preispitaju mogućnosti za emigraciju u razvijene zemlje.

ENECA poziva sve zainteresovane kompanije i nezaposlena lica sa završenom srednjom, višom školom ili fakultetom, da se prijave za

PROGRAM STRUČNE PRAKSE

PRAVO UČEŠĆA

Za poslodavca:

 • Da ima sedište u jednom od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da pripada privatnom sektoru
 • Da u poslovnoj 2020/2021 nije ostvario gubitak u poslovanju
 • Da ima kapacitete (tehničke, kadrovske, prostorne) za realizaciju programa.

Za nezaposleno lice zainteresovano za stručnu praksu:

 • Da ima prebivalište na teritoriji jednog od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da ima diplomu srednje, više škole ili fakulteta
 • Do 35 godina starosti
 • Bez radnog iskustva u struci za koju je steklo određenu kvalifikaciju
 • Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA POSLODAVCE

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za poslodavce
 • Fotokopija rešenja iz APRa

ZA NEZAPOSLENA LICA

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za nezaposlena lica
 • Fotokopija diplome.

Projekat posebno ohrabruje učešće žena, kao i povratnika po Sporazumu o readmisiji, potencijalnih migranata i pripadnika nacionalnih manjina.

KAKO KONKURISATI

Zahtev za učešće u programu podnosi se na propisanom obrascu poštom na adresu:

ENECA Niš

Poštanski fah 85

18105 Niš

ili na e-mail: office@eneca.org.rs

Konkurs je otvoren do utroška sredstava namenjenih za ovu aktivnost.