Milivoje Jovanovic, Beograd. 08/12/2017, Foto: Ivan Sepic

Ja, Preduzetnik, u vreme i posle krize

U Srbiji svaki građanin je preduzetnik, ni od čega pravi nešto, i od malog pravi malo više (neko i mnogo), a to su odlike inovativnih preduzetnika. Kriza izazvana pojavom epidemije virusa COVID19 je prilika da u Srbiji ponovo vratimo preduzetnički duh koji mi kao narod prirodno posedujemo!

Čini mi se da smo ovih nekoliko nedelja čuli, po ko zna koji put, manje ili više konkretno, iz ovog ili onog ugla, iz ovog ili onog interesa, sve one probleme sa kojima su se privreda Srbije, MMSP sektor posebno, susretali i pre krize izazvane virusom COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja. BDP nam je i dalje nedovoljan, iliti nominalno USD 55 milijardi u 2019, po glavi stanovnika USD 7200, a prosecna plata 470 evra.  Što znači da imamo malu tražnju i šansu za ekspanziju na domaćem tržištu i zamenu izvoza, ako ga imamo.

Zatim teme iz makroekonomije: nedovoljna likvidnost privrede, nepovoljan platni bilans, nedovoljne domaće i strane investicije… I tek ih nece biti i to je generalno to. Znači, od države veliku pomoć preduzetnici i mali biznisi ne treba da očekuju, jer da država želi i zna kako da reši gore navedene probleme, ove brojke bile bi znatno bolje, a svi problemi već rešeni u zadnjih 30 godina.

Ako situaciju sagledate kao preduzetnik, čini se da država ipak više brine za velike kompanije. Akt Evropske Unije o malom biznisu (SBA), koji kaže „think small first”, ne primenjuje se u dovoljnoj meri u praksi i tako će biti i kroz primenu svih mera o kojima sada slušamo na televiziji.

Ako ja nisam u pravu i ako država stvarno želi da razvijemo zdrav preduzetnički ekosistem, prvo se mora voditi računa o interesima malih i porodičnih biznisa i preduzetnika u kreiranju poslovne klime i regulativa za poslovanje u krizi i danima posle.

Da ne ostanem „dužan“ poslovnoj zajednici, pogotovo me iritiraju gubljenje vremena na konferencijama, konsultacijama, kafama na Skype, Google meet ili sada aktuelnom ZOOM-u, kao i saveti „stručnjaka“  tipa „skupljam pare da izdam knjigu o tome kako napraviti pare“. Ili onih sa mesta CEO, CFO, C.. (štagod) internacionalnih kompanija koji čuvaju samo svoje velike plate, ali ne i firme (jer to rade njihove centrale u inostransvu, ne oni), a koji nisu ni trafiku držali jer za isto nisu bili sposobni.

Ono što se pokazalo kao presudno u današnjoj ekonomiji je povezivanje preduzetnika, međusobna saradnja, zajednički nastupi na tržištu i plasiranje većeg asortimana i kvantitetnih proizvoda na domaće i strano tržište. Mislim da je mnogo produktivnije i pametnije da svako od nas preduzetnika drži onlajn sastanke sa svojim kupcima, dobavljačima, zaposlenima i razmišlja o pravljenju strategije i operativnog plana kako da svoj biznis održi, učini fleksibilnijim, diverzifikovanijim i naravno, profitabilnijim i spremnim za vreme posle krize. 

Za povećanje prihoda i profitabilnosti postoje dva načina:

Prvi – investicije radi povećanja obima proizvodnje i osvajanje novih tržista, što je trenutno manje verovatno, a drugi – smanjenje troškova poslovanja kroz podizanje produktivnosti i efikasnosti i ostvarivanja istog ili većeg profita, uz umanjeni ili postojeći obim poslovanja. Najbolje je, naravno, i jedno i drugo, ali svaki preduzetnik i mali biznis treba da vidi šta je potrebno, realno i održivo u zavisnosti od samog biznisa, jer nije isto za sve industrije i sektore. I pored toga, ko je više, a ko manje pogođen krizom, i da li neko sada profitira, a neko propada, svi treba da analiziramo svoje postojeće biznis modele poslovanja i po potrebi ih unapredimo, prilagodimo Srbiji i svetu posle krize, jer bar za to, čini se, trenutno  imamo vremena.

U redefinisanju biznis modela treba da se vratimo na osnovu, a to je da svaki proizvod ili usluga koju nudimo, rešava neki problem tj. zadovoljava potrebu. Ako se pak potrebe zbog trenutne situacije menjaju, svaki preduzetnik treba da osmisli adekvatnu ponudu i u pogledu samog proizvoda/usluge, cene, distribucije i promocije (4P marketing mix). I nešto što sam pre nekoliko godina čuo od jednog  „balavog“, ali mudrog preduzetnika: „Zaljubite se u problem/potrebu koji rešavate i to je siguran način da ćete konstantno i predano raditi na R&D, pratiti promene i unapređivati  proizvod/uslugu dok ne dostignete zadovoljstvo kupaca“.

Kada smo već kod „back to basic“, ponovio bih, tj. prepisao definiciju za termin “preduzetnik”: onaj koji organizuje, upravlja i preuzima rizike poslovnog poduhvata nadajući se profitu.

Profit je jedino merilo uspeha biznisa, i ako više nema profita – menjajte biznis. Naravno, samo ukoliko novi biznis model nije dao rezultate ili ako su se potrebe kupaca drastično promenile. Budite u krizi (pogotovo posle krize), inovativan preduzetnik koji uvodi nove proizvode/usluge, prihvata nove metode proizvodnje, pronalazi nova trzišta i reorganizuje poslovanje. Na suprotnoj strani je  tzv. Preduzetnik  Dron,  koji ne prihvata izazove i ne želi promene, i svojim „savršenim proizvodom“ gura do kraja, tj. do propasti biznisa.

I što bi rekli u filmu Balkan ekspres, koji sam zbog izolacije upravo gledao po 58. put: „Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi biće i para.“

Ne čekaj ni na čiju pomoć, stisni petlju, učini nešto za svoj biznis, rešavaj probleme, stvori sebi novu šansu i vraćaj se na posao!

Milivoje Jovanović

Konkurs za učešće na projektu Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji

Konkurs „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“

Udruženje ENECA, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Vlada Kraljevine Švedske, a implementira Beogradska Otvorena Škola (BOŠ), raspisuje:

Konkurs za učešće na projektu

„Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“

Cilj projekta je ojačavanje kapaciteta mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

Pravo prijave na konkurs imaju sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici (MMSPP) iz nišavskog, bez obzira na delatnost i period poslovanja.

Odabranim korisnicima projekta biće pružena podrška u vidu treninga i radionica, kao i mentorske podrške u izradi i predstavljanju javnih politika.

Očekivani reziltati projekta su:

 • Definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom.
 • Organizovani radionica i treninzi za korisnike projekta.
 • Mapirani ključni stejkholderi u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika za MMSPP sektor.
 • Ojačani kapaciteti 10 MMSPP-a za izradu i predstavljanje praktičnih politika.
 • Izrađena studija javne politike i siže javne politike.
 • Javna politika dostavljena donosiocima odluka.
 • Šira javnosti upoznata sa izrađenom javnom politikom.
 • Realizovane promotivne aktivnosti.

Dokumentacija za konkurisanje:

Prijavni obrazac

Za sve dodatne informacije vezane za konkursnu dokumentaciju i uslove priijave obratite se našem timu na mail konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306.

Popunjene prijavne formulare treba poslati na el. adresu:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mejla navesti Prijavni formular – Naziv pravnog lica)

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mailom na konkurs@eneca.org.rs.

62504896_2229565473791467_4598273454037270528_n

Poziv za učešće u EIT Climate-KIC programu “Journey 2020″

Obaveštavamo vas da je otvoren poziv za učešće u EIT Climate-KIC programu “Journey 2020”. U pitanju je intenzivna četvoronedeljna letnja škola fokusirana na klimatske akcije, inovacije, transformaciju sistema i izgradnju zajednice posvećene borbi sa klimatskim promenama. Journey organizuje EIT Climate-KIC u saradnji sa renomiranim univerzitetima i drugim partnerskim organizacijama od 2010. godine. Do sada je učestvovalo više od 3000 diplomaca koji su generisali oko 400 sjajnih projektnih i poslovnih ideja. Privredna komora Srbije implementira EIT Climate-KIC programe “Accelerator”, “Pioneers into Practice”, “Climate Launchpad” i “Journey” od 2016. godine.

Journey je namenjen studentima završne godine studija, diplomcima, budućim MBA, magistrima i doktorima. Učesnici će u periodu 28.06-25.07.2020. ili 2-20.08.2020. boraviti na 3 lokacije u Evropi. U okviru julskog i avgustovskog izdanja programa učesnici su podeljeni u 5 grupa. Na prve dve lokacije borave u grupi od 40 učesnika a na trećoj lokaciji okupljaju se svih pet grupa na završnom samitu. Učesnici imaju priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte, proizvode ili usluge uz podršku iskusnih mentora. Tokom programa, svaku od grupa prate dva trenera koji podržavaju i nadahnjuju učesnike dok rade na klimatskim izazovima. Climate-KIC uvažava raznolikosti i prihvata prijave svih kandidata koji imaju odgovarajuće kvalifikacije, bez obzira na godine, pol, rasu, invaliditet, seksualnu orijentaciju, veru ili etničko poreklo. Raspored učesnika po lokacijama određuje Climate-KIC imajući u vidu različitosti i ujedno težeći njihovoj ravnomernoj distribuciji. Primera radi, u prošlogodišnjem izdanju Journey učestvovali su predstavnici 60 različitih nacionalnosti.

Učešće u programu Journey je besplatno. Climate-KIC snosi troškove smeštaja, putovanja između lokacija, lokalni transport i obezbeđuje veći deo ishrane. Učesnici snose trošak putovanja od kuće do prve lokacije i od treće lokacije do kuće, kao i dela ishrane. Preduslov učešća je dobro poznavanje engleskog jezika. Detaljnije informacije o programu možete pronaći na https://journey.climate-kic.org/contact-us-faqs. Prijava učešća vrši se na https://journey.climate-kic.org najkasnije do ponedeljka, 17.02.2020. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je priložiti sledeća dokumenta na engleskom jeziku: diplomu ili potvrdu o završnoj godini studija, CV i pismo preporuke.

Kontakt osoba za dodatna pitanja je Ivana Putnik, samostalni savetnik u Centru za cirkularnu ekonomiju  Privredne komore Srbije i ujedno lokalni menadžer za Journey 2020, Т: 011 4149 422, М: 066 875 1158, Е: ivana.putnik@pks.rs.

Ovo je jedan od programa koji menjaju životnu perspektivu. Mi verujemo da možemo promeniti svet!

items-organized-on-shelves-3687999

Produžen rok za apliciranje u okviru javnog poziva za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije

Zbog velikog interesovanja rok za apliciranje u okviru javnog poziva za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije se produžava do 25. januara 2020. godine.

Cilj projekta je da osnaži biznise kroz širenje i rast poslovanja, poboljšanje konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu, diverzifikaciju postojećeg asortimana baziranog na potrebama tržišta i standardizaciju proizvodnje.

Za program podrške mogu da se prijave proizvođači hrane koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Privredni subjekti koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije (privredno društvo, preduzetnik, zadruga, udruženje građana, poljoprivredna gazdinstva)
 • Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hrane i pića, izuzev primarnih poljoprivrednih proizvođača i proizvođača jakih alkoholnih pića (ispunjavanje ovog uslova proverava se na osnovu šifri delatnosti pod kojima su registrovani u APR);
 • Privredni subjekti koji nisu bili u blokadi duže od 45(četrdesetpet) dana u protekle 3(tri) godine
 • Privredni subjekti koji su registrovani i obavljaju delatnost na teriotoriji sledećih okruga: Jablanički, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Toplički.

Sve informacije u vezi javnog poziva možete naći u okviru dokumenta Javni poziv, a prijava se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara.

Popunjene prijavne formulare treba poslati do 25. januara 2020.godine na mail:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mail-a navesti: Prijavni formular – Naziv privrednog subjekta) 

Ili poštom na: 

ENECA

Poštanski fah 85

18106 Niš

(Na koverti navesti: Prijavni formular – Naziv privrednog subjekta)

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mejlom na konkurs@eneca.org.rs

Javni poziv je sastavni deo projekta „Uspostavljanje podrške za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije” koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. 

claudio-schwarz-purzlbaum-LoelYE8uw7I-unsplash

Javni poziv za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije

Javni poziv

za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije

Javni poziv je sastavni deo projekta „Uspostavljanje podrške za premium proizvođače hrane iz jugoistočne Srbije” koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.

Cilj projekta je da osnaži biznise kroz širenje i rast poslovanja, poboljšanje konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu, diverzifikaciju postojećeg asortimana baziranog na potrebama tržišta i standardizaciju proizvodnje.

Za program podrške mogu da se prijave proizvođači hrane koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • Privredni subjekti koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije (privredno društvo, preduzetnik, zadruga, udruženje građana, poljoprivredna gazdinstva)
 • Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hrane i pića, izuzev primarnih poljoprivrednih proizvođača i proizvođača jakih alkoholnih pića (ispunjavanje ovog uslova proverava se na osnovu šifri delatnosti pod kojima su registrovani u APR);
 • Privredni subjekti koji nisu bili u blokadi duže od 45(četrdesetpet) dana u protekle 3(tri) godine
 • Privredni subjekti koji su registrovani i obavljaju delatnost na teriotoriji sledećih okruga: Jablanički, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Toplički.

Sve informacije u vezi javnog poziva možete naći u okviru dokumenta Javni poziv, a prijava se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara.

Popunjene prijavne formulare treba poslati do 15. januara 2020.godine na mail:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mail-a navesti: Prijavni formular – Naziv privrednog subjekta) 

Ili poštom na: 

ENECA

Poštanski fah 85

18106 Niš

(Na koverti navesti: Prijavni formular – Naziv privrednog subjekta)

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mejlom na konkurs@eneca.org.rs.

Pokreni se za posao

Nabavka u okviru programa Pokreni se za posao – tender II

ENECA je u novembru 2018. godine počela realizaciju projekta Pokreni se za posao, finansiranog od strane Philip Mirris Operations a.d.. Projekat je namenjen licima sa zdravom poslovnom idejom za započinjanje ili razvijanje sopstvene delatnosti, sa ciljem da stimuliše pokretanja malih, odnosno unapredi već postojeće biznise kroz dodelu donacija i pružanja poslovnih i stručnih obuka, što će budućim preduzetnicima olakšati početak poslovanja i pružiti bolje šanse za uspeh.

U okviru ovog projekta, ENECA je započela nabavku opreme potrebne za započinjanje, odnosno razvijanje samostalnih ekonomskih aktivnosti izabranih klijenata kroz tender II koji je upravo raspisan. 

Uslovi za konkurisanje

Ponuđač može biti:

 1. Svaka firma/preduzeće registrovano za proizvodnju i/ili promet navedenih artikala.
 2. Firma kojoj nije blokiran račun –menicom ili bankarskom garancijom.

Ponuđač može da konkuriše:

Ili za navedenu količinu pojedinačnog artikla iz specifikacije u prilogu ili za sve artikle. U svakom slučaju, količine navedene za svaki artikl moraju biti ispoštovane. ENECA zadržava pravo da izabere najpovoljnije ponuđače po artiklu i zadržava pravo da promeni količinu u porudžbini.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane firme i preduzeća da učestvuju u procesu nabavke opreme slanjem svoje ponude za definisanu opremu. 

Tendersku dokumentaciju koja je potrebna za konkurisanje možete preuzeti na sledećim linkovima: Zahtev za ponudu i Finansijska ponuda.

Ohrabrujemo sve firme da u slučaju bilo kakvih nejasnoća kontaktiraju osobu/e zadužene za organizovanje tendera na telefon 018/240-306 ili 018/528-228 kako bi dobili dodatna pojašnjenja.

Tender će biti otvoren za sve ponuđače do 14. oktobra u 12 časova.

EU Pro_baner_main

EU PRO objavio drugi poziv za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Razvojni program EU PRO objavio je drugi javni poziv za podršku preduzetnicima i preduzetnicama i mikro i malim preduzećima koja se bave proizvodnjom, a registrovana su u periodu od 2014-2018. godine u 99 gradova i opština koje su uključene u realizaciju programa u regionima Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Cilj Poziva je povećan tržišni potencijal, doprinos lancu vrednosti i otvaranje novih radnih mesta a samim tim i povećana konkurentnost preduzeća.

Poziv, za koji su odvojena značajna finansijska sredstva, je otvoren za preduzetnike i preduzeća čija je pretežna delatnost poizvodnja, koja su registrovana u periodu od 2014. do 2018. godine, koja su spremna da podrže razvoj svoje zajednice društveno-odgovornim poslovanjem.

Evropska unija (EU) će putem ovog poziva koji je otvoren do 10. novembra 2019. godine pružiti podršku malom biznisu i unapređenju konkurentnosti lokalne privrede u vrednosti od 2,5 miliona evra. Opredeljena sredstva namenjena su za nabavku opreme i uvođenje usluga sa ciljem da se unapredi proizvodnja i tržišni potencijal privrednih subjekata i doprinese povećanju zaposlenosti.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, info sesijama, kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu EU PROa.

www.eupro.org.rs

Eneca-pozadina

Produžen konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

Zbog velikog interesovanja konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora se produžava do 16. septembra 2019. godine.

Konkursom će biti podržani agrobiznisi, pre svega iz sektora prerade voća, povrća, šumskih plodova, mleka i mesa, koji će uzeti učešće u aktivnostima prilagođenim individualnim potrebama svakog korisnika. Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu biznis treninga, mentorske podrške, učešća na odabranom regionalnom sajmu hrane i pića, promotivno-prodajnim aktivnostima, i u skladu sa potebama biznisa biće obezbeđena sertifikacija iz oblasti sistema bezbednosti hrane.

Konkurs je deo projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Da biste konkurisali obratite se na mail konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306, kako bismo vam poslali konkursnu dokumentaciju.

Popunjene prijavne formulare treba poslati do 16. septembra 2019.godine na el. adresu:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mejla navesti Prijavni formular – Naziv pravnog lica)

Ili poštom na:

ENECA

Poštanski fah 85

18106 Niš

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mejlom na konkurs@eneca.org.rs.

pszppp

Nabavka u okviru programa Pokreni se za posao 10 – tender I

ENECA je u novembru 2018. godine počela realizaciju projekta Pokreni se za posao, finansiranog od strane Philip Mirris Operations a.d.. Projekat je namenjen licima sa zdravom poslovnom idejom za započinjanje ili razvijanje sopstvene delatnosti, sa ciljem da stimuliše pokretanja malih, odnosno unapredi već postojeće biznise kroz dodelu donacija i pružanja poslovnih i stručnih obuka, što će budućim preduzetnicima olakšati početak poslovanja i pružiti bolje šanse za uspeh.

U okviru ovog projekta, ENECA je započela nabavku opreme potrebne za započinjanje, odnosno razvijanje samostalnih ekonomskih aktivnosti izabranih klijenata kroz tender I koji je upravo raspisan. 

Uslovi za konkurisanje

Ponuđač može biti:

 1. Svaka firma/preduzeće registrovano za proizvodnju i/ili promet navedenih artikala.
 2. Firma kojoj nije blokiran račun –menicom ili bankarskom garancijom.

Ponuđač može da konkuriše:

Ili za navedenu količinu pojedinačnog artikla iz specifikacije u prilogu ili za sve artikle. U svakom slučaju, količine navedene za svaki artikl moraju biti ispoštovane. ENECA zadržava pravo da izabere najpovoljnije ponuđače po artiklu i zadržava pravo da promeni količinu u porudžbini.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane firme i preduzeća da učestvuju u procesu nabavke opreme slanjem svoje ponude za definisanu opremu. 

Tendersku dokumentaciju koja je potrebna za konkurisanje možete preuzeti na sledećim linkovima: Zahtev za ponudu i Finansijska ponuda.

Ohrabrujemo sve firme da u slučaju bilo kakvih nejasnoća kontaktiraju osobu/e zadužene za organizovanje tendera na telefon 018/240-306 ili 018/528-228 kako bi dobili dodatna pojašnjenja.

Tender će biti otvoren za sve ponuđače do 10. septembra u 13 časova.

Eneca-pozadina

Novi konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

Udruženje ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje:

Konkurs za MMSPP iz sektora agobiznisa i prehrambenog sektora

Cilj projekta je da osnaži podržane biznise kroz širenje i rast poslovanja, poboljšanje konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu, diverzifikaciju postojećeg asortimana baziranog na potrebama tržišta, stvaranje dodate vrednosti, procesa sertifikacije, promocije izvoza i pristupa novim tržištima.

Konkursom će biti podržani agrobiznisi, pre svega iz sektora prerade voća, povrća, šumskih plodova, mleka i mesa, koji će uzeti učešće u aktivnostima prilagođenim individualnim potrebama svakog korisnika. Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu biznis treninga, mentorske podrške, učešća na odabranom regionalnom sajmu hrane i pića, promotivno-prodajnim aktivnostima, i u skladu sa potebama biznisa biće obezbeđena sertifikacija iz oblasti sistema bezbednosti hrane.

Da biste konkurisali obratite se na mail konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306, kako bismo vam poslali konkursnu dokumentaciju.

Popunjene prijavne formulare treba poslati do 9. septembra 2019.godine na el. adresu:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mejla navesti Prijavni formular – Naziv pravnog lica)

Ili poštom na:

ENECA

Poštanski fah 85

18106 Niš

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mailom na konkurs@eneca.org.rs.