33wws (1)

INICIJATIVA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ČISTIJI VAZDUH “POTPIŠI PRODIŠI”

Kvalitet vazduha u Srbiji je velika briga: merenja pokazuju da građani po celoj zemlji udišu vazduh koji se smatra štetnim po zdravlje. Izloženost ovakvom zagađenju spoljašnjeg vazduha je povezana sa velikim brojem akutnih i hroničnih zdravstvenih stanja, dok je uticaj na RESPIRATORNE I KARDIOVASKULARNE BOLESTI dobro dokumentovan. Nova nauka pokazuje da se zagađenje vazduha javlja i kao faktor rizika za zdravlje dece, pa čak i za pojavu dijabetesa.

Iz pomenutih razloga, Udruženje građana Srbija u pokretu je u saradnji sa profesorima mašinstva sastavila narodnu inicijativu za zabranu prodaje sirovog lignita, najnekvalitetnije vrste uglja koji značajno zagađuje vazduh kada se sagoreva u pećima bez ikakvih filtera. Te vas ovim putem ENECA poziva da podržite inicijativu i pomognete pri prikupljanju potpisa za čistiji vazduh!

AKCIJA PRIKUPLJANJA POTPISA ZA ZABRANU KORIŠĆENJA SIROVOG LIGNITA održaće se i u Nišu (Forum shopping center) i traje od 19. sve do ponedeljka 26. aprila 2021.

Više infomacija na https://potpisiprodisi.rs/.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *