The EU Covenant of Mayors for Climate & Energy (2)

Intenziviranje akcije za pravedniju i klimatski neutralnu Evropu- ENECA & COVENANT OF MAYORS for Climate and Energy Europe

Povelja gradonačelnika EU za klimu i energiju (https://www.covenantofmayors.eu/en/ ) okuplja hiljade lokalnih samouprava koje su dobrovoljno posvećene sprovođenju klimatskih i energetskih ciljeva EU.

Povelja je pokrenuta 2008. godine u Evropi sa ambicijom da okupi lokalne samouprave koje su posvećene postizanju i prevazilaženju klimatskih i energetskih ciljeva EU. Sada ova inicijativa okuplja više od 9.000 lokalnih i regionalnih vlasti u 57 zemalja, oslanjajući se na snagu svetskog pokreta sa više zainteresovanih strana.

Kako ENECA nastoji da kontinuirano i dosledno prati i izlazi u susret potrebama klijenata i partnera, i kako je posvećena društveno odgovornom poslovanju vodeći računa o ljudskim potrebama i očuvanju prirodnih resursa ENECA je postala jedna od podržavajućih članica Povelje gradonačelnika EU za klimu i energiju na našem prostoru.

Naš doprinos kao pristalica promociji vrednosti predstavljenih Poveljom gradonačelnika biće kroz:

  • podsticanje inovacija u klimatskoj komunikaciji;
  • podržavanje razmene znanja, iskustava, najboljih praksi, alata ili resursa relevantnih za Povelju gradonačelnika i;
  • saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, organizacijama civilnog društva i građanima.

Na našem sajtu i društvenim mrežama ćemo objavljivati sve vesti, promotivne materijale, aktivnosti, kao i prezentaciju informativnog materijala koji je objavio Savez gradonačelnika – evropska inicijativa.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

„Kao tim, spremni smo da pokrenemo različite inicijative u cilju informisanja građana i svih relevantnih aktera u borbi protiv klimatskih promena, kao i produbljivanja saradnje sa Gradom kako bismo nastavili aktivnosti koje je Grad Niš imao.“  Vladan Risantijević, Predsednik Upravnog odbora ENECA.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *