Konkurs za učešće na projektu Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji

Konkurs „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“

Udruženje ENECA, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Vlada Kraljevine Švedske, a implementira Beogradska Otvorena Škola (BOŠ), raspisuje:

Konkurs za učešće na projektu

„Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“

Cilj projekta je ojačavanje kapaciteta mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

Pravo prijave na konkurs imaju sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici (MMSPP) iz nišavskog, bez obzira na delatnost i period poslovanja.

Odabranim korisnicima projekta biće pružena podrška u vidu treninga i radionica, kao i mentorske podrške u izradi i predstavljanju javnih politika.

Očekivani reziltati projekta su:

  • Definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom.
  • Organizovani radionica i treninzi za korisnike projekta.
  • Mapirani ključni stejkholderi u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika za MMSPP sektor.
  • Ojačani kapaciteti 10 MMSPP-a za izradu i predstavljanje praktičnih politika.
  • Izrađena studija javne politike i siže javne politike.
  • Javna politika dostavljena donosiocima odluka.
  • Šira javnosti upoznata sa izrađenom javnom politikom.
  • Realizovane promotivne aktivnosti.

Dokumentacija za konkurisanje:

Prijavni obrazac

Za sve dodatne informacije vezane za konkursnu dokumentaciju i uslove priijave obratite se našem timu na mail konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306.

Popunjene prijavne formulare treba poslati na el. adresu:

konkurs@eneca.org.rs

(U subject-u mejla navesti Prijavni formular – Naziv pravnog lica)

Poslate prijave se ne vraćaju. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mailom na konkurs@eneca.org.rs.

Comments are closed.