Glavni cilj projekta je olakšati pristup malim i srednjim preduzećima izvorima finansiranja kroz jačanje njihovih mreža, poboljšavanje njihove sposobnosti da artikulišu specifične potrebe i zagovaraju potencijalna rešenja u javnosti i sa vladinim i finansijskim institucijama.

U okviru projketka sprovedeno je istraživanje o protrebama mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u pogledu finansiranja, kao i predavanja i diskusije u 8 gradova u Srbiji. Glavna tema održanih diskusija je bila pristup izvorima finansiranja sa fokusom na alternativne izvore finansiranja. Učesnici diskusije su imali priliku da čuju informacije o potencijalnim izvorima finansiranja i načinu funkcionisanja mikrokreditnih institucija, ali i da podele sopstvena iskustva koja se tiču ove teme (iz kojih sredstava su pokrenuli sopstveni posao, iskustva u korišćenju komercijalnih kredita i stepen zainteresovanosti za sredstva mikrokreditnih institucija).