U Deli prostoru, 25.-26. oktobra, održan je drugi po redu Climathon u Nišu u organizacciji ENECA-e i Proaktiv-a, a tema je bila “Da Niš prodiše”. Na takmičenju je učestvovalo 4 tima koji su za 24 časa imali zadatak da dođu do inovativnog rešenja u vezi sa klimatskim promenama na lokalnom nivou. Pobedu je odneo tim “Mladi i zeleni” koji su osmislili modifikovane podzemne kontejnere za separaciju otpada. Realizacijom ove ideje ne samo da ostvarujemo benefite za životnu sredinu, već će i građani biti u mogućnosti da ostvare bonuse za javni gradski prevoz.

Projekat je realizovan uz podršku Prorodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta u Nišu, Sekretarijata za komunalne delatnosti i saobraćaj, organizacije “Zeleni ključ”, Start Up centra u Nišu i Cirekon-a.

Climathon je svetski događaj koji se ove godine organizuje u preko 100 gradova širom planete. Climathon je globalni događaj koji traje 24 časa, u organizaciji Climate-KIC (najveće javno-privatno partnerstvo koje se bavi problemom rešavanja klimatskih promena kroz inovacije), podržan od strane zvanične institucije EU –  Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

Fotografije možete pogledati na Facebook stranici