Region: Južna Srbija, opštine Blace, Kuršumlija, Sokobanja, Vladičin Han, Žitorađa i grad Zaječar
Budžet: 248.560,00 EUR
Donator: Evropska unija, ciljne opštine i gradovi
Trajanje: juni 2012 – januar 2014

Juna 2012. ENECA je započela realizaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje kao sredstvo za integraciju izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika” koji finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji uz finansijsko učešće opština i gradova u kojima se projekat sprovodi.

Projekat se zasniva na doprinosu rešavanju problema izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika u Republici Srbiji putem povećanja mogućnosti za njihovo zapošljavanje kroz podršku dohodovnim aktivnostima. Takodje, predvidjene su osnovne i stručne obuke kao i praćenje i savetovanje podržanih korisnika pomoći.

Pomoć rešavanju problema izbeglica, interno raseljenih lica I povratnika će biti isključivo obezbeđena u okviru postojećih nacionalnih i lokalnih strategija sa značajnim učešćem Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i lokalnih vlasti u procesu odlučivanja.

U okviru projekta biće podržano 80 korisnika u njihovim namerama da započnu ili prošire svoju poslovnu aktivnost kroz:

  1. donacije u vidu opreme i/ili materijala prosečne vrednosti do 2.000,00 EUR ,
  2. organizovanje poslovnih i stručnih obuka u skladu sa potrebama podržanih korisnika i
  3. poslovno savetovanje.

ENECA će uz konsultacije sa opštinama i Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije izvršti selekciju korisnika Projekta. Posebna pažnja biće posvećena ugroženim kategorijama stanovništva izbeglicama, raseljenim licima i povratnicima kao i manjem broju socijalno ugroženog lokalnog stanovništva.