Region: Niški okrug
Budžet: 30.000,00 EUR
Donator: LEDIB- Grontmij/Carl Bro A/S
Trajanje: decembar 2009 – april 2009

Paket obuka „Jezik prodaje“ za male poslovne organizacije i njihove članove u Niškom okrugu (Niš, Aleksinac, Svrljig, Ražanj i Gadžin Han) sačinjavale su sledeće obuke :

 • Uvod u tehnike prodaje
 • Prodaja
 • Marketing i prodaja

Cilj projekta je da se predstavnicima MSPa, poslovnih organizacija i pružalaca usluga kroz obuke unapred veštine i znanja prodaje njihovih proizvoda i usluga kroz poboljšanje pregovaračkih i komunikacionih veština, omogućavajući na taj način i njihovo bolje pozicioniranje na tržištu.

Direktno odgovorna za realizaciju ovog projekta ENECA je sprovela sledeće projektne aktivnosti:

 • istraživanje tržišta
 • uspostavljanje kontakata sa relevantnim partnerima u ciljnim opštinama
 • identifikacija učesnika obuke „Jezik prodaje“
 • potpisivanje ugovora sa trenerima-predavačima
 • priprema vremenskog okvira održavanja obuke u svakoj od opština i organizacija mesta održavanja
 • progam obuke „Jezik prodaje“
 • evaluacija obuka i obučavanih
 • izveštavanje

Tako je ovim projektom 100 polaznika prošlo obuku „Uvod u tehnike prodaje“ i poboljšalo svoja znanja i veštine prodaje, pregovaračke i veštine komunikacije, kao i veštine i znanja neophodna za prodaju proizvoda i usluga. Učesnici trening paketa, su pored toga imali mogućnost da uspostave i međusobnu poslovnu saradnju.