ENECA  implementira projekat „Održiva poljoprivredno-prehrambena proizvodnja u ulozi ruralnog razvoja“ u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, a koji finansira Vlada Kraljevine Švedske.

Sveukupni cilj projekta je doprinos ekonomskom i privrednom razvoju poljoprivrednih proizvođača i prerađivača voća i povrća u ruralnim područjima grada Niša, kroz sveobuhvatni pristup koji je zasnovan na revitalizaciji ruralnih područja u cilju smanjenja nejednakosti između urbanog i ruralnog područja, prinicipima zaštite žiotne sredine i primene poslovnih modela cirkularne ekonomije.

Ciljne grupe projekta su komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna domaćinstva, preduzetnici, mikro i mala preduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i preradom voća i povrća sa teritorije grada Niša.

Projektom je izabrano 10 korisnika čija je osnovna delatnost primarna poljoprivredna proizvodnja voća i povrća ili prerada voća, povrća, i šumskih plodova i koji su registrovani kao komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna domaćinstva, odnosno mikro i mala preduzeća i preduzetnici.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Podignuta svest ljudi iz ruralnog područja o važnosti ekološkog aspekta bavljenja; poljoprivredom i preradom voća i povrća, cirkularnoj ekonomiji i razvoju poslovanja;
  2. Izrađena metodologija i program treninga i mentoringa za korisnike projekta;
  3. Nabavka opreme za kompostiranje;
  4. 10 korisnika projekta obučeno kroz dvodnevni stručni trening;
  5. 10 korisnika projekta je prošlo kroz mentorinski program;
  6. Obezbeđena je sertifikacija za 2 korisnika projekta;
  7. Obezbeđeno unapređenje dizajna etikete proizvoda dva korisnika projekta;
  8. Organizovane dve jednodnevne posete poljoprivrednicima i prerađivačima voća i povrća sa teritorije grada Niša;
  9. Promocija korisnika projekta i njihovih proizvoda na specijalizovanom promotivnom događaju u gradu Nišu;
  10. Ostvarena vidljivost projekta i rezultata.