Male firme i preduzetnici su osnova svih evropskih ekonomija. U Srbiji, prepoznati su kao ključni faktor privednog razvoja. Ipak, mali biznisi u Srbiji još uvek nemaju adekvatan pristup sredstvima neophodnim za rast – alternativnim izvorima finansiranja kao što su mikrokreditne institucije, „crowdfunding“, konvertibilni kreditni aranžmani, finansiranje kroz dužničke instrumente, vlasničko (eng. equity) finansiranje… U isto vreme, malim biznisima nedostaje i znanje o postojećim mogućnostima i instrumentima.

Glavni cilj projekta „Otvoreno o novcu i biznisu“ je olakšati pristup malim i srednjim preduzećima izvorima finansiranja kroz jačanje njihovih mreža, poboljšavanje njihove sposobnosti da artikulišu specifične potrebe i zagovaraju potencijalna rešenja u javnosti i sa vladinim i finansijskim institucijama.

U okviru projketka sprovedeno je istraživanje o protrebama mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u pogledu finansiranja, kao i predavanja i diskusije u 8 gradova u Srbiji. Glavna tema održanih diskusija je bila pristup izvorima finansiranja sa fokusom na alternativne izvore finansiranja. Učesnici diskusije su imali priliku da čuju informacije o potencijalnim izvorima finansiranja i načinu funkcionisanja mikrokreditnih institucija, ali i da podele sopstvena iskustva koja se tiču ove teme (iz kojih sredstava su pokrenuli sopstveni posao, iskustva u korišćenju komercijalnih kredita i stepen zainteresovanosti za sredstva mikrokreditnih institucija).

Pored toga, kreirano je i distriburiano 10 testimonijala preduzetnika u cilju predstavljanja glavnih problema vezanih za pristup izvorima finansiranja sa potencijalnim rešenjima kako bi se podigla svet u vezi sa ovom temom.

Projekat „Otvoreno o novcu i biznisu“ realizovan je u saradnji sa USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj.