Projekat “Partnerstvo za privredni razvoj” koji sprovodimo u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji” u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), a koji finansira Kraljevina Švedska, se fokusira na doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju Srbije kroz uključivanje zajednice u procese donošenja odluka kroz jačanje kapaciteta 6 OCD/aktivista/grupa iz Nišavskog okruga.

Glavne aktivnosti koje su predviđene projektom su sledeće:

  1. Organizovanje okruglog stola o značaju EU i poglavlja 20 u cilju upoznavanja korisnika sa predstojećim projektnim aktivnostima i značajem usaglašavanja domaće regulative sa evropskim, kao i kakve konkretne koristi to za njih ima;
  2. Organizovanje treninga za pisanje predloga praktičnih politika gde će korisnici moći da se upoznaju sa instrumentima za sprovođenje javnih politika i akterima u kreiranju procesa politike;
  3. Pružanje mentorske podrške omogući će identifikaciju problema sektora i prenos znanja i iskustva u cilju jačanja kapaciteta korisnika projekta da razvijaju, prezentuju praktične politike i zagovaraju;
  4. Izrada koncepta javnih politika politike za tri korisnika koji su pokazali najveću posvećenost.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Udruženja;
  • Aktivisti;
  • Grupe građana.

Konkurs će biti otvoren do 31.03.2021. godine do 23:59h.

Prijava na konkurs se podnosi isključivo putem sledećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/1L5xbi4P26HFNErqPGABtjv9aCAKlKwAQo9-CMcwh0Uo/edit