U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM

U partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za Migracije (IOM) ENECA je u 2010. godini nastavila aktivnosti na dohodovnoj komponenti projekta “Podrška izbeglim i raseljenim licima u Srbiji”.

Opšti cilj projekta je doprinos glavnim ciljevima Nacionalne strategije RS za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica u pogledu obezbeđivanja stambenih rešenja i pružanja podrške u ostvarivanju prihoda.

ENECA će u okviru projekta sprovesti dohodovnu komponentu koja treba da doprinese direktnom zapošljavanju i povećanju mogućnosti zapošljavanja izbeglih i raseljenih lica dodeljivanjem 45 nefinansijskih grantova prosečne vrednosti 1.500,00 evra za početak biznisa u gradu Nišu.

Pored nabavke opreme/materijala, podržanim klijentima će biti obezbeđene poslovne i stručne obuke radi obezbeđivanja održivosti njihovih biznisa.

Odabir klijenata je zasnovan na socijalnim kriterijumima koji se odnose na socijalni status potencijalnog klijenta (da je pomoć zaista neophodna), dok ekonomski kriterijum obezbeđuje isplativost i održivost predložene poslovne aktivnosti.