Region: Južna Srbija, opštine Aleksinac, Vlasotince, Gadžin Han, Merošina, Prokuplje i Kuršumlija
Budzet: 374.029,20 EUR
Donator: Evropska Unija
Trajanje: februar 2011. – septembar 2012.

Februara 2011. ENECA je započela realizaciju projekta “Podrška zapošljeavanju i unapređenju života izbeglica i interno raseljenh lica u Srbiji” koji finansira Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji uz finansijsko učešće opština na kojima se projekat sprovodi.

Projekat se zasniva na doprinosu rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji putem povećanja mogućnosti za njihovo zapošljavanje i unapređenje životnih uslova kroz podršku dohodovnim aktivnostima, osnovne i stručne obuke i praćenje i savetovanje podržanih korisnika pomoći.

Pomoć rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih lica će biti isključivo obezbeđena u okviru postojećih nacionalnih i lokalnih strategija sa značajnim učešćem Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i lokalnih vlasti u procesu odlučivanja.

U okviru projekta biće podržano 120 korisnika u njihovim namerama da započnu ili prošire svoju biznis aktivnost kroz:

  1. donacije u vidu opreme i/ili materijala i osnovnih obuka prosečne vrednosti do 2.000,00 EUR ,
  2. organizovanje stručnih obuka u skladu sa potrebama podržanih korisnika i
  3. poslovno savetovanje.

ENECA će uz konsultacije sa opštinama i Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije izvršti selekciju korisnika Projekta. Posebna pažnja biće posvećena ugroženim kategorijama stanovništva izbeglicama i raseljenim licima kao i manjem broju socijalno ugroženog lokalnog stanovništva.