Region: Srbija
Budžet: 205.000  USD
Donator: Philip Morris Operations a.d.
Trajanje: Septembar 2012. – Septembar 2013.
 
Ovaj projekat predstavlja nastavak uspešne saradnje koju je ENECA ostvarila sa  kompanijom Philip Morris na prethodnim projektima, a čiji je cilj doprinos naporima za jačanje preduzetništva u Srbiji.
Projektom će biti podržano 100 malih biznisa koji će dobiti opremu i/ili materijal prosečne vrednosti u iznosu od 200.000,00 RSD.
 
Korisnici grantova imaće obavezu da:

  • registruju svoju delatnost,
  • izvrše povraćaj 20% od vrednosti granta,
  • prisustvuju poslovnim i stručnim obukama, i
  • obave 15 sati društveno – korisnog rada za lokalnu zajednicu.