Region: Južna Srbija
Budžet: 1.500.000 RSD
Donator: Ministarsvo kulture i informacionog društva Republike Srbije
Trajanje: juni 2012 – januar 2013


ENECA je u junu potpisala  ugovor sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva o finansiranju projekta “Promocija elektronskih komunikacija i informacionog društva među preduzetnicima i malim preduzećima na teritoriji jugoistočne Srbije” u okviru Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva.
Cilj projekta  jeste unapređenje znanja i veština malih privrednika sa teritorije jugoistočne Srbije iz  oblasti informaciono komunikacionih tehnologija radi osavremenjivanja poslovanja i stvaranja mogućnosti za brži ekonomski rast.
Ciljna grupa projekta su preduzetnici i predstavnici malih preduzeća sa teritorije jugoistočne Srbije kojima je potrebna edukacija iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija.