ENECA implementira projekat „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Cilj projekta je promocija održivog načina korišćenja bioenergije u Nišavskom okrugu, kroz sveobuhvatni pristup koji je zasnovan na:

  • Formiranju radne grupe kao mehanizma formiranja bioenergetskih politika i ciljeva;
  • Povećanju regionalnih kapaciteta na polju održivog načina korišćenja bioenergije;
  • Održivom načinu korišćenja biomase;
  • Povećanju svesti javnosti o održivom načinu korišćenja biomase.

Ciljne grupe projekta su donosioci odluka iz javnog i privatnog sektora, kompanije povezane sa bioenergijom (uključujući drvo, kotlovsku i sličnu proizvodnju), organizacije civilnog društva koja se bave bioenergijom i životnom sredinom, mediji, vlasnici šuma, opštinski energetski menadžeri ili državni službenici zaduženi za energetska pitanja, predstavnici javnih preduzeća i ustanova (opštinske toplane, komunalna preduzeća, škole).

Projekat se implementira na teritoriji Nišavskog okruga, u trajanju od 5 meseci.

Kao jedan od rezultata projekta izrađene su analize koje možete preuzeti:

Analiza potencijala za održivo korišćenje biomase na teritoriji opštine Crveni Krst

Najnapredniji primer za održivo korišćenje biomase u energetske svrhe

Više informacija o samom projektu možete dobiti na sledećem linku.