Region: Republika Serbia 

Budžet: 75.000,00 USD
Donator: Philip Morris International
Trajanje: Maj 2014

Hitna reakcija podrazumevala je nabavku opreme za spasavanje, koja je donirana Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, za hitno i efikasnije reagovanje u misijama spasavanja života ljudi u majskom poplavnom talasu.