PROGRAM ZNANJEM DO POSLA (3)

Potpisan sporazum o saradnji sa niškom gimnazijom “9.maj”

U četvrtak 08.12.2022. održana je grupna radionica u okviru projekta Znanjem do posla sa učenicima četvrte godine gimnazije “9.maj” sa kojima su naše karijerne savetnice razgovarale o rodnim stereotipima prilikom izbora zanimanja i buduće karijere, kao i mogućnostima za dalji nastavak školovanja.

Učenici su se upoznali sa radom Job Info Centra Niš i uslugama karijernog vođenja i savetovanja i iskazali svoje interesovanje za individualno savetovanje i usmeravanje u našem centru za mlade.

Nadamo se daljoj uspešnoj saradnji i očekujemo veliki broj individualnih sastanaka kraijernog savetovanja i usmeravanja u narednom periodu.

Pozivamo i sve zaintersovane da nas posete u TPC Kalča na prvom spratu, lokal CI-89, svakog radnog dana od 08:30 do 14:00 i informišu se više o samoj usluzi.

Aktuelna dešavanja možete ispratiti i na našim društvenim mrežama:

Facebookhttps://www.facebook.com/jobinfocentarnis

Instagramhttps://www.instagram.com/jobinfocentar_nis/

LinkedInhttps://www.linkedin.com/showcase/job-info-centar-nis/

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *