Logo

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE

Projekat: „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana u južnoj i istočnoj Srbiji”

ENECA poziva sve zainteresovane kompanije i nezaposlena lica sa završenom srednjom, višom školom ili fakultetom, sa teritorija Niškog,Pirotskog, Jablaničkog, Borskog, Zaječarskog i Pčinjskog okruga da se prijave za

PROGRAM STRUČNE PRAKSE

PRAVO UČEŠĆA

Poslodavci:

 • Da ima sedište u jednom od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da pripada privatnom sektoru
 • Da u poslovnoj 2021/2022 nije ostvario gubitak u poslovanju
 • Da ima kapacitete (tehničke, kadrovske, prostorne) za realizaciju programa.

Nezaposlena lica:

 • Da ima prebivalište na teritoriji jednog od 6 regiona uključenih u projekat
 • Da ima diplomu srednje, više škole ili fakulteta
 • Do 35 godina starosti
 • Bez radnog iskustva u struci za koju je steklo određenu kvalifikaciju
 • Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA POSLODAVCE

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za poslodavce
 • Fotokopija rešenja iz APRa

ZA NEZAPOSLENA LICA

 • Popunjen zahtev za prijavu za program stručne prakse za nezaposlena lica
 • Fotokopija diplome.

Projekat posebno ohrabruje učešće žena, kao i povratnika po Sporazumu o readmisiji, potencijalnih migranata i pripadnika nacionalnih manjina.

KAKO KONKURISATI

Zahtev za učešće u programu podnosi se na propisanom obrascu na e-mail: office@eneca.org.rs

Obrasci za prijavu:

Projekat „Nove ekonomske mogućnosti za povratnike i vulnerabilne kategorije građana/ki u južnoj i istočnoj Srbiji” finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) uz podršku američke dobrotvorne organizacije Latter-Day Saint Charities (LDS) a sprovode  organizacije CARE International, ENECA iz Niša i NEXUS iz Vranja

Konkurs je otvoren do utroška sredstava namenjenih za ovu aktivnost.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *