Region: Republika Srbija, opštine Paraćin i Obrenovac

Budžet: 653.976,00 EUR
Donator: Evropska Unija, kroz Delegaciju EU u Republici Srbiji
Trajanje: 2015 – 2016

IG projekat osmišljen da pruži podršku malim preduzetnicima pogođenim poplavama u Srbiji. Program ima za cilj pomoć ljudima u opštinama koje su najsnažnije pogođene maja 2014. u poplavnom talasu na Balkanu. ENECA, s obzirom prethodno iskustvo, bavi se podrškom poslovnim aktivnostima malim i mikro preduzećima u opštinama Paraćini Obrenovac. Preduzetnicima će biti obezbeđena restauracija oštećenih poslovnih objekata, nabavka i isporuka opreme za rad, kao i repromaterijal za ponovno pokretanje svog poslovanja.

Sve aktivnosti se realizuje u skladu sa usvojenom metodologijom za implementaciju.