U saradnji sa NVO Životna pomoć

Lokacija: Srbija / Pčinjski okrug / Opštine Surdulica i Vladičin Han
Budžet: 249. 895,00 EUR
Donatori:
Evropska agencija za rekonstrukciju 224 895.00 EUR
HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 10 000.00 EUR
Opština Surdulica 7 500.00 EUR

ENECA, je kao partnerska organizacija lokalnoj nevladinoj organizaciji “Životna pomoć” iz Vranja, od oktobra 2005. do oktobra 2006. godine, sprovela projekat “Socijalno-ekonomski razvoj putem otvaranja novih radnih mesta kroz samozapošljavanje i razvoj” koji je finansirala Evropska Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj, u okviru programa “Regionalni socijalno-ekonomski razvoj” a koji je realizovao Enterprise plc.

Cilj projekta je socijalno-ekonomski razvoj putem otvaranja novih radnih mesta na bazi samozapošljavanja i stvaranje povoljnih uslova za razvoj preduzetništva.

Projektne aktivnosti uključivale su Pčinjski okrug u južnoj Srbiji i to opštine Vladičin Han i Surdulicu. U obe opštine je podržano 110 klijenata sa donacijom u opremi i/ili materijalu prosečne vrednosti do 1.200 evra. Kako bi se osiguralo uspešno ostvarivanje projektnog cilja klijentima su organizovani poslovni i stručni treninzi. Obaveza povraćaja sredstava usmerena je u stvaranje opštinskih fondova čiji je cilj preuzimanje dalje brige o klijentima u prvim kritičnim godinama njihovih poslovnih aktivnosti kako bi se obezbedila održivost i njihov opstanak na tržištu kao i za ulaganja u projekte lokalnog održivog ekonomskog razvoja.