U saradnji sa HELPom

Region: južna Srbija
Budžet: 604.535,50 EUR
Donator: Vlada Kraljevine Holandije i lokalne opštine Vranje, Leskovac i Pirot

Program je zasnovan na ekonomskoj podršci lokalnog razvoja u SCG. Glavne aktivnosti su bile koncentrisane na omogućavanje biznis inkubacije kroz dodelu pomoći u vidu opreme i/ili materijala malim preduzetnicima kao i omogućavanje poslovnih i stručnih treninga i obuke.

Podrška razvoju privatnog sektora pružena je isključivo u okviru postojećih lokalnih razvojnih strategija sa učešćem lokalnih vlasti u celom procesu i u saradnji sa lokalnim razvojnim partnerima.

Ciljna grupa, od ukupno 300 malih biznisa na teritorije tri opštine: Vranja, Leskovca i Pirota pomognuti su donacijom u vidu opreme/materijala (čija je prosečna vrednost iznosila 1.200 EUR) koje je obezbedio HELP u saradnji sa opštinama.

Treninge i obuku su izvršili lokalni razvojni partneri, dok je HELP nastojao takodje da uključi komponentu razvoja lokalnih kapaciteta sačinjenih od obuka i radionica koje su održane za nešto više od 70 ljudi u sve tri opštine.