U saradnji sa HELPom

Region: južna Srbija, Bujanovac, Gadžin Han, Pirot, Preševo
Budžet: Faza I: 205.000,00 EUR , Faza II: 131.097,50 EUR
Donator: Nemačka Vlada preko Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Bujanovac, Gadžin Han, Pirot i Preševo
Trajanje: I faza februar – jun 2008, II faza jun – decembar 2008

Nastavljajući realizaciju strategije smanjenja siromaštva HELP je u februaru 2008. godine, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama ENECA iz Niša i EDEAS iz Bujanovca pristupio prvoj fazi programa “Podrška lokalnom održivom razvoju u Srbiji kroz biznis inkubaciju – smanjenje siromaštva”.

Programom su obuhvaćeni preduzetnici sa teritorija opština Bujanovac, Gadžin Han, Pirot i Preševo.

U prvoj fazi podržano je ukupno 56 klijenata, po 14 u svakoj od opština (Bujanovac, Gadžin Han, Pirot, Preševo) od čega je 41,1% žena preduzetnica dok je 60,7% klijenata mlađe od 35 godina, dok je u drugoj fazi u Bujanovcu, Pirotu i Preševu podržano po 8 a u Gadžinom Hanu 14 klijenata.

Svi podržani klijenti su izvršili obavezu registracije delatnosti, dok su dva klijenta zaposlila i tri dodatna radnika, a dva su u procesu registracije. Za klijente su organizovane i poslovne i stručne obuke kako bi se dodatno osigurala održivost njihovih aktivnosti. Pored toga, podržani klijenti su bili u obavezi da obave po 15 časova društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu, što je organizovano i sprovedeno u saradnji sa lokalnim partnerima, preko lokalnih zajednica I javnih komunalnih preduzeća u školama, vrtićima, preko Crvenog krsta i crkava.